Kenia, GiveDirectly doet proef met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het project van GiveDirectly, een grootschalig en langlopend experiment  met basisinkomen in 300 dorpen met 21.000 mensen.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek?
300 dorpen in twee streken van Kenia.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?

GiveDirectly, een liefdadigheidsinstelling. Een expliciet genoemde sponsor is Google.
De organisatie functioneert sinds 2011. GiveDirectly is opgericht door Amerikaanse economen die er van overtuigd zijn dat directe cashtransfer de beste manier is om mensen te helpen.
De doelstelling voor het experiment in Kenia ligt vooral in het verzamelen van data en het trekken van conclusies.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep
Ongeveer 21.000 mensen zijn betrokken.
De organisatie geeft prioriteit aan de armste wereldbewoners.

Periode en looptijd
Gestart eind 2017. Voor looptijden, zie hieronder bij ‘onderzoek’.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking?
Ongeveer $ 23 per maand per volwassene.

Hoe wordt het gefinancierd?
Het gaat om een totaal bedrag van $ 30 miljoen US dollar. Liefdadigheid, crowdfunding en sponsoring. Op de website wordt inzage gegeven in de financiën.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Het gaat om totaal 15.000 huishoudens in 300 dorpen verdeeld over twee streken. Deze zijn verdeeld in 4 groepen:

  1. Controlegroep
  2. Lange termijn OBI
    44 dorpen krijgen geld voor de basisbehoeften gedurende 12 jaar
  3. Korte termijn OBI
    80 dorpen krijgen zelfde hoeveelheid geld voor 2 jaar
  4. Eenmalig bedrag
    71 dorpen krijgen $ 500 ineens (dat is het equivalent van 2 jaar inkomen)

Er wordt in dit onderzoek naar een breed spectrum van variabelen gekeken.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
De eerste uitkomsten worden in 2019 verwacht, maar het hele experiment loopt veel langer.
Bij eerdere experimenten van GiveDirectly is gebleken dat de deelnemers over het algemeen verantwoordelijk omgaan met het geld. Ze gebruiken het voor de kinderen, om het huis te repareren, voor medicijnen of zetten een klein bedrijf op.
Zie dit bericht van het WEF (2020) Universal basic income helped Kenyans weather COVID-19 – but it’s not a silver bullet.

Wat is verder nog interessant om te noemen?
Het gaat in dit experiment om hele  dorpen, niet om losse individuen. Zo kun je ook de effecten op gemeenschapsniveau bestuderen.
GiveDirectly heeft behalve in Kenya ook activiteiten in andere landen, waaronder Rwanda en Uganda.
Er bestaat ook een andere organisatie onder de naam GiveDirect die zich vooralsnog op Ghana richt en die expliciet stelt blockchain te gebruiken.
Op 4 april 2019 verscheen in Trouw (de Verdieping) een uitgebreid artikel over deze proef: Een basisinkomen van 20 euro maakt in Kenia een groot verschil.
In september 2019 Gingen 2 Nederlanders langs bij de experimenten, zie hun verslag (deel 1 Bamba, deel 2 Malawa, deel 3 ….).

Wat is de relevantie voor ons?
.De splitsing in verschillende groepen maakt het mogelijk naar het effect van het tijdsperspectief te kijken. Ook de grote omvang maakt dit project zeer interessant.

Bronnen

 

Naar een tekst van Rob van Roon, november 2018.
Laatste bewerking oktober 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier