Kerstgedachten 2018

Woord van de Voorzitter

We wilden als vereniging meer reuring veroorzaken in 2018. Dat is gelukt. Op 4 maart organiseerde het kernteam basisinkomen Rivierenland een Nationaal Congres basisinkomen in Culemborg. Maar liefst 200 enthousiaste deelnemers. Op 8 maart sprak ik voor 100 inwoners van Drachten en werd het basisteam Smallingerland opgericht. Basisteam Nijmegen organiseerde een bijeenkomst voor 40 belangstellenden en gaf het basisinkomen mee aan de nieuwe studenten van de universiteit.

Het hoogtepunt was Donut D-Day op 15 september in Amsterdam. 300 dolenthousiaste mensen voor basisinkomen, milieumaatregelen en geldhervorming. Zie de video’s.  Het basisteam Den Haag deelde pamfletten uit rond Prinsjesdag en deed mee aan een filmavond. In Assen is er nu een rotonde waar reclame gemaakt wordt voor het basisinkomen. Ook het basisteam Amsterdam heeft zoiets. Zij liepen ook mee met de gele hesjes demonstratie.

De Tegenlicht uitzending met Rutger Bregman gaf een extra impuls. In 10 plaatsen zijn Meetups georganiseerd. Zelf sprak ik onlangs anderhalf uur voor de hele gemeenteraad van Assen. Niet alleen de progressieve drie ( GroenLinks, PvdA, D66) bleken voor. Ook de SP ( basisinkomen +basisbaan), de lokale partij PLOP, 50plus en de CU aarzelend voor het basisinkomen. De VVD wil ook van de armoedeval af waar 5 miljoen mensen inzitten. Dit is een heel ander beeld dan 2 jaar eerder in de gemeenteraad van Leeuwarden. Daar waren alleen de progressieve drie voor.

Het draagvlak voor het basisinkomen neemt toe. 39 % voor, 28 % tegen en 29 % neutraal volgens ING onderzoek. Toen we 27 jaar gelden begonnen was het 19 % voor en 81 % tegen. Nu zijn zelfs de gele hesjes voor invoering van het basisinkomen. CNV en FNV discussiëren intern over basisinkomen.

Op 20 maart 2019 zijn er provinciale verkiezingen. Die grijpen we als vereniging aan om een serieuze proef met basisinkomen ( 500 mensen  twee jaar lang €1.000 ) van de grond te tillen in de rijkste provincie van Nederland: Gelderland.

UBIE met ons bestuurslid Hilde Latour was ook zeer actief. In 2019 gaan we in heel Europa handtekeningen ophalen voor het basisinkomen. In 2013 lukte het niet om 1 miljoen onderschriften te krijgen, dat gaat nu wel gebeuren. De Europese verkiezingen van mei 2019 zijn een prachtig aangrijpingspunt.

Hilde Latour en ondergetekende waren op de jaarlijkse BIEN bijeenkomst. Dit keer in Finland. De resultaten van de Finse proef worden in 2019 bekend. Informeel zijn er al positieve geluiden. BIEN gaat komende zomer naar India. In dit reusachtige land zijn 950 armoede programma’s… die niet werken. De politieke discussie gaat daar over de vraag waarom vervangen we al die programma’s niet door een basisinkomen. Dat is even duur! Of goedkoop moet ik zeggen, want kost slechts 5 % van het BNP.

2019 wordt een belangrijke jaar voor het basisinkomen.

Alexander de Roo, voorzitter Vereniging Basisinkomen