Kort verslag bijeenkomst 14 oktober 2018 over en met de Basisteams

De Basisteams binnen de Vereniging Basisinkomen timmeren allemaal op hun eigen manier aan de weg. Sommigen flyeren en hebben soms ergens een kraam. Anderen wijzen de  lokale politiek op experimenten waarbij ook naar andere aspecten gekeken moet worden dan alléén uitstroom naar werk. Via onze website kunnen ze met elkaar communiceren

Aanwezig waren naast belangstellenden en bestuursleden, leden van de Basisteams Amsterdam, Rotterdam, Den Haag-Zoetermeer, Drachten, Eindhoven, Leeuwarden en Nijmegen

De Basisteams timmeren allemaal op hun eigen manier aan de weg.

Basisteam Den Haag-Zoetermeer zoekt vooral veel aansluiting met organisaties, zoals ZZP netwerk. Tevens hebben ze tafelgesprekken gevoerd over Basisinkomen, maar ook over thema’s als werk, welzijn en samenleving.

Basisteam Amsterdam flyert en heeft een mooie eigen flyer voor de jeugd gemaakt, om jeugdigen directer aan te spreken. Op deze flyer zullen de facebook-linken aangepast worden zodat de flyer door alle Basisteams gebruikt kan worden. Verder worden leden van Basisteam Amsterdam lid van politieke partijen, om van binnen uit het idee Basisinkomen op de politieke agenda te krijgen.

Basisteam Rotterdam zit op dit moment in een dipje, heeft nog maar één lid. Er wordt ter plekke aansluiting gezocht met Basisteam Amsterdam voor het ondernemen van gezamenlijke activiteiten.

Basisteam Eindhoven probeert ook door lidmaatschap van een politieke partij, specifiek PvdA, het onderwerp Basisinkomen op de agenda te krijgen, probeert binnen de PvdA een werkgroep Basisinkomen van de grond te krijgen.

Basisteam Nijmegen maakt veel gebruik van actieve social media. Ook hebben zij veel wijkcentra actief bezocht, maken zij gebruik van het levensloop bordspel en hebben zij met een kraam bij de Radboud Universiteit gestaan.

Basisteam Drachten sluit zich aan bij het voornemen van Basisteam Nijmegen om iets te gaan organiseren over duurzaamheid, gelijkheid en milieu. Uiteraard in relatie tot Basisinkomen.

Basisteam Leeuwarden was druk met een voorstel tot een echt experiment basisinkomen, maar dit heeft het politiek op het laatste nippertje niet gered.

Willem Gielingh vertelt dat Basisteam Assen een rotonde heeft geadopteerd!

Onze penningmeester, Marten Kramer, heeft het voornemen om het Basisteam Utrecht weer vlot te trekken.

Tip voor de Basisteams: op de website van de Vereniging is een gedeelte voor de activiteiten van de Basisteams. Stuur berichten van jouw Basisteam door aan de webmaster, de redactie, één van de bestuursleden of via het contactformulier.  Lees ook regelmatig wat de andere Basisteams doen, zodat je elkaar niet alleen informeert en inspireert, maar eventueel ook gezamenlijk iets kunt ondernemen.

Jan Atze Nicolai gaf inleiding tot de discussie: lokale beïnvloeding politiek.
Op dit moment lopen, zoals bekend, enkele zogenaamde experimenten Basisinkomen, wat in feite experimenten socialere bijstand zijn. Belangrijkste factor die gemeten wordt is uitstroom naar werk. Wel wordt door de onderzoekers ook het welzijn en de gezondheid van de deelnemers gemeten, maar de resultaten hiervan zouden, voor zover bekend, niet meegenomen worden bij de eindconclusies. Interessant was het voornemen van de gemeente Terneuzen om enkele gezinnen een Basisinkomen te geven, door dit niet te betalen uit de Bijstand, met de daarbij behorende regels van de Participatiewet, maar dit te verstrekken als een gift. Dit idee heeft het uiteindelijk niet gehaald, omdat Den Haag hier een stokje voor stak.

Discussie: hoe staan wij tegenover deze zogenaamde experimenten Basisinkomen?
Enkele reacties: zelfs een slecht experiment kost geld, energie, schept verwachtingen en kan dus ook teleurstellen. Als om de één of andere reden deze experimenten mislukt heten te zijn, zal dat in de pers breed uitgemeten worden en zullen veel mensen het bericht meekrijgen ‘het kan dus niet’.
Als voorstander van een Basisinkomen kun je aangeven dat er vooral gekeken moet worden naar het welzijn en welbevinden van mensen. Nieuwsgierig zijn naar de resultaten van elk experiment en daarna de krenten uit de pap halen.
Elk experiment met de naam Basisinkomen kun je zien als PR waarde.
Als Vereniging wel duidelijk blijven over wat wij zien als onvoorwaardelijk Basisinkomen en ‘wij zijn voor invoering van een Basisinkomen, niet per sé voor experimenten’.

Aansluitend op de Donutdday:
Basisinkomen in relatie tot milieu, CO-2 uitstoot, mensenrechten, duurzaamheid, ons geldsysteem, omvallende banken, economische crisis, financiële crises, welzijn, welbevinden, politiek enz. Basisteams willen hier graag mee aan de slag.
Jan Atze stelt voor dat het Bestuur een discussiestuk hierover zal schrijven en te zijner tijd een discussie organiseren.

Tips voor de Basisteams: attendeer lokale politiek op het feit dat bij experimenten naar andere aspecten gekeken moet worden dan alléén uitstroom naar werk. Mogelijkheid om een experiment te beginnen zoals gemeente Terneuzen wilde, dus als ‘gift’. Lid worden van een politieke partij met het doel daar het Basisinkomen op de agenda te krijgen. Op de agenda houden van Basisinkomen tot het is ingevoerd. Via onze website, kopje Basisteams VBi met elkaar wat meer communiceren.

Rondvraag:
Basisteam Den Haag zal op 4 en 5 mei aanwezig zijn op het Malieveld tijdens de herdenkings- en bevrijdingsfeesten. Wie wil hen steunen? Rotterdam wil in ieder geval helpen, maar meer steun is altijd welkom.

Vraag van Willem Gielingh:
wie heeft net zoals Els Roumen (secretaris) al een tattoo op de arm ‘basic income’ ?

Els Roumen, Secretaris Vereniging Basisinkomen, oktober 2018

 

Zie ook een verslag van Eric Binsbergen, Basisteam Amsterdam