Korte berichten over Basisinkomen uit Noord-Nederland

Willem Gielingh

Het Noorden van Nederland is zeer actief met het geven van voorlichting over het Basisinkomen. Hieronder een kleine opsomming van de afgelopen maand.

Marum, 02 november

PvdA-fractie Marum (West Groningen) laat zich informeren over het basisinkomen. Regelmatig wordt er een actueel thema besproken in de fractie en op deze avond mocht Willem Gielingh in gesprek gaan met de PvdA-fractie. Een enkeling had zich ingelezen en kwam met serieuze vragen en opmerkingen, anderen kwamen op deze avond pas voor het eerst in aanraking met het begrip basisinkomen. Het was een meer dan zinvolle bijeenkomst.

Veendam, 24 november

VWO-scholieren ontmoeten Frans Kerver. Die scholieren hadden zich daar op het Winkler Prins College goed voorbereid en naast twee wethouders waren er ook raadsleden. Met het College-tour format werd Frans ondervraagd over zijn jaar lang genieten van een basisinkomen van € 1.000,- per maand. Robin Ketelaars en Willem Gielingh waren tevens uitgenodigd.

Groningen, 6 december

Willem Gielingh, Rutger Bregman

Tijdens een bijeenkomst van de Studium Generale, was Rutger Bregman te gast.

Meer dan 360 mensen, allemaal voorstander van een OBi, hadden een zeer boeiende avond. Achteraf nog even nababbelen met de inleider.

 

Groningen, 9 december

In Wadapartja in Groningen kwamen een 4-tal PvdA-leden (bestuursleden, raadsleden en een ex-burgemeester) bij elkaar om zich voor te bereiden op een bijeenkomst (30 januari 2017) waar burgers uit de gemeenten Bellingwolde en Vlagtwedde (Oost Groningen) kennis kunnen maken met het basisinkomen. Willem Gielingh was gevraagd hierbij aanwezig te zijn, omdat het de bedoeling is dat hij een inleidende presentatie zal gaan verzorgen. Duidelijk werd nog maar weer eens dat de regio (gewesten en afdelingen) meer met het basisinkomen hebben dan hun partijleiders in Den Haag. Verheugend dat men zich daar niet te veel van aantrekt en gewoon door wil gaan met naar de toekomst te kijken.

 

Groningen, 20 december

In Wadapartja werd Willem Gielingh door een extern adviseur van de gemeente Leeuwarden bijgepraat over de verkennende werkzaamheden van de door de gemeente ingestelde klankbordgroep. Een half jaar eerder is in de gemeenteraad immers een motie aangenomen om te komen tot een onderzoek naar de mogelijkheid tot het houden van een pilot rond het OBi. Naast deze externe adviseur (econoom) en samen met de directeur van Europese Culturele Hoofdstad 2018, een hoogleraar van de RUG, de drie indieners van de motie, ondersteunende griffiemedewerkers en ondergetekende namens de VBi wordt er hard gewerkt aan een experimenteer voorstel. Een experiment overigens dat in niets lijkt op wat 4 grote steden van plan zijn met die regelarme bijstand en waar ook nog een groot aantal andere gemeenten iets mee willen doen. Neemt niet weg dat het een en ander haalbaar moet zijn en dat vereist veel studie. Er wordt op 19 januari 2017 verder vergaderd en het doel is om B&W en de gemeenteraad eind maart, begin april een advies te kunnen overleggen.

 

Assen, september-december

Hierbij volsta ik met de mededeling dat het BT (basisteam) Assen een tomeloze inzet heeft op meerdere gebieden en allerlei fronten. Of het nou gaat om brieven schrijven naar politici, het willen meedenken over de website of het ontwikkelen van PR-materiaal. Chapeau voor dit team! Ik zou zeggen: hou ze in de gaten!

 

December 2016, door Willem Gielingh, vice-voorzitter