kosten basisinkomen ten opzichte van staatsschuld en BNP in Europa

Hier een tabelletje met cijfers, voor de cijferkrakers. De laatste kolommen geven een indruk van de hoogte van de kosten van een basisinkomen van 1000 euro ten opzichte van de staatsschuld en het BNP. NU alleen nog een kolom erbij waar de sociale lasten per land ingezet kunnen worden. Het gemiddelde kostenplaatje voor een OBi in de Europese landen is 38% van het BNP, de staatsschuld echter ligt veel hoger.

 

opp: oppervlakte

BNP: Bruto Nationaal Product

raad: aantal stemmen in de Raad van ministers

parlement: aantal vertegenwoordigers in het Europees Parlement

Bovenstaande gegevens zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het CIA World Factbook.