Krijgt je ook ACHT “salarissen” per maand binnen?

Eline ging minder weken om beter voor haar kinderen te kunnen zorgen.
Nu heeft ze niet langer één, maar acht bronnen van inkomsten. Dus veel gedoe met formulieren en opletten wanneer wat precies ontvangen wordt.

Gelukkig lezen we steeds meer verhalen over werkende armen, over armoede, over schulden, over anderhalf miljoen Nederlanders die moeite hebben hun maandelijkse rekeningen te betalen. Gelukkig, omdat het taboe er heel langzaam afgaat. Er mag over gepraat worden en het onderwerp is zelfs in Den Haag terecht gekomen. Of Den Haag, de gemeenten, het probleem gaan oplossen is nog maar de vraag. Beleidsmakers, ambtenaren, politici weten écht niet wat arm zijn is.

Willem is een paar jaar schuld-hulp-maatje geweest. Ik herinner mij nog heel goed Eline (natuurlijk niet haar echte naam), 27 jaar, alleenstaande moeder van Bas 6 jaar en Jasmijn 4 jaar. Eline had een fulltime baan als beveiliger. Door de onregelmatigheidstoeslagen, avond- en weekenddiensten, had ze een redelijk goed salaris.

Maar Eline kon het niet meer bolwerken. “Als ik nachtdienst had, oppas regelen, om 4 uur naar bed en om 8 uur moesten de kinderen naar school of de crèche. Haar moeder waarschuwde: “dit hou je niet vol.”
Dat had Eline ook wel door. “Het was hollen, vliegen en rennen, ik was blij als de kinderen een weekend bij hun vader waren. Ik lag dan de hele dag op bed.”

Eline zegde haar baan op en kwam met heel veel moeite in de bijstand. Niet volledig, ze werkte nog 2 dagen per week.
Haar inkomen donderde natuurlijk naar beneden, maar dat is de prijs zoals ze zei: “ik wil een goede moeder zijn.

Het grootste probleem was dat ze van één salaris per maand, naar……… acht “salarissen” per maand ging. Laten we het geen salaris noemen, maar bronnen van inkomsten:

 • belastingplannenHuurtoeslag
 • Kindgebondenbudget
 • Zorgtoeslag
 • Kinderopvang toeslag
 • Bijstandsuitkering
 • Salaris
 • Kinderbijslag
 • Alimentatie
 • Individuele inkomenstoeslag (ééns per jaar)

Gek word je er van. Willem ook.
Eline is een slimme meid, zij weet waar “Abraham de mosterd haalt”. Maar met al die inkomsten raak je het overzicht kwijt. Logisch. Al die inkomsten komen natuurlijk niet op dezelfde datum binnen. Bijvoorbeeld de huurtoeslag en zorgtoeslag de 20e en de betaling huur en zorgpremies is op de 28e. Bij de verrekening van haar loon en de bijstandsuitkering was het helemaal de “surprise show”. Wanneer de loonspecificatie niet op tijd binnen was ……. ook geen uitkering. Nogmaals gek word je er van.

Willem en Eline hebben alles in kaart gebracht. Wanneer komt wat binnen? Via telebankieren hebben we de betaaldatums aangepast. Als de huur- en zorgtoeslag op de 20e binnen komt, betalen we de huur en zorgpremie de 21e.

Het is (financieel) goed gekomen met Eline, mede door motivatie en toch wel haar intelligentie.

Maar niet iedereen is even slim. Niet iedereen weet waar Abraham de mosterd haalt, niet iedereen heeft in de gaten wat de rechten en plichten zijn.

Maar we zijn er nog niet…….

Stel nu dat Eline 1 dag per week méér gaat werken. Dan zijn niet de poppetjes aan het dansen, maar het hele Toeslagensysteem gaat “dansen”. Als je aan één knop draait, slaat het hele systeem op hol. Eline houdt dat wel in de gaten, maar velen komen in de problemen.

En dan zijn we er nog steeds niet ……….

Want iemand met een laag inkomen kan/moet  gebruikmaken van speciale regelingen. Bedoeld als hulp. Maar vind maar eens de weg in het oerwoud van “armoede bestrijding”………..
Willem heeft er maar een paar opgezocht:

 • vrijstelling gemeentelijke belasting
 • Voedselbank
 • Budgetcoach
 • Schuldhulpverlening,
 • Formulieren brigade
 • Kindpakket (kleding, laptop e.d.)
 • Sportfonds (contributie sportverenigingen e.d.)
 • Leergeld Nederland (muziekles e.d. )
 • Nationaal fonds kinderhulp (fiets e.d. )
 • Jeugd educatiefonds (schoolreisje e.d)
 • Kans arme kinderen in Nederland
 • Armoede fonds
 • Stichting Jarige job
 • enz. enz.

Gevolg; het invullen van formulieren, formulieren, formulieren.

Willem vraagt zich af……….wanneer stoppen we met deze onzin. Een systeem waarmee mensen juist in de problemen komen,………. bedoeld ter voorkoming van problemen.

Willem had dit verhaal al geschreven tot hij het volgende bericht hoorde:  Kinderopvangtoeslag hervormen is tijdens deze kabinetsperiode onwaarschijnlijk.

Wat?
………..het kan nog wel 4 jaar duren alvorens we kinderopvangtoeslag hervormd hebben!!!
Willem kan er met zijn simpele manier van logisch denken dit helemaal niet meer volgen.

Dit terwijl de oplossing zó simpel is:

 • Toeslagen rechtstreeks naar waar het voor bedoeld is
 • Kinderopvangtoeslag direct naar de kinderopvang
 • Huurtoeslag direct naar de woningbouw
 • Zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar.

Simpel toch? Voorkomt heel veel problemen, voorkomt schulden, voorkomt foutjes in de administratie.
Maar……….dan is de ontvanger verantwoordelijk, niet meer de burger met een verkeerde achternaam of huidskleur.

Nog zoiets raars. In de nieuwe plannen is het idee dat iedereen 5% van zijn inkomen als eigen bijdrage gaat leveren. Nou daar zullen de hoge inkomens blij mee zijn. Een gezin met een laag gezamenlijk inkomen betaalt nu  4%, een gezin met een inkomen van € 65.000 ongeveer 25% en met een gezinsinkomen van 1,5 ton+ betaal je 65%. Nou dat lijkt Willem wel zo eerlijk. In het nieuwe voorstel gaat 4% naar 5%, 25% naar 5%, 65% naar 5%. Willem las ergens dat dit “grapje” ons 5 miljard extra gaat kosten! Wie is er nu gek aan het worden?
Willem niet!

Het Toeslagensysteem mag van Willem blijven, daar hebben we immers onze belastingdienstcomputers op geprogrammeerd, alleen de tegenrekening moet gewijzigd worden. Dus rechtstreeks overmaken en niet het rondpompen van geld.

Het praktijk verhaal van Eline lezende hoeft Willem toch niet uit te leggen het waarom van het basisinkomen. Toch? Of is dit verhaal over Eline………de-ver-van-mijn-bed-show voor jou? Je hebt maar één inkomen per maand?

Willem de Graaff, maart 2022

Achtergrondinformatie: