LaatBloeien roept op mee te werken aan een Witboek voor een stelsel met basisinkomen

Stel je een radicaal anders sociaal-fiscaal stelsel voor. Waarin we de stap zetten van een minimuminkomen naar een basisinkomen. Er ontstaat volledige werkgelegenheid, ongekende economische dynamiek en basiszekerheid voor iedereen.

LaatBloeien is aanjager van échte duurzaamheid in alle domeinen: sociaal, economisch en klimaat. Zij doen dat om bij te dragen aan een eerlijke en houdbare samenleving.  Daarvoor zijn zij een thuishonk en accelerator voor ondernemende vernieuwers. We stropen de mouwen op en helpen impact-gedreven ondernemers en professionals met scherpe proposities en slimme producten om hun impact te vergroten.
LaatBloeien is een plek waar een veelheid aan initiatieven en bedrijven samenkomen.
Lees meer over hun visie en hun activiteiten op de website van LaatBloeien.

Een recent initiatief is het gaan weken aan een witboek:

Stel je een radicaal anders sociaal-fiscaal stelsel voor. Waarin we de stap zetten van een minimuminkomen naar een basisinkomen. En van ingewikkelde sociaalfiscale regelingen en arbeidsbelastingen naar een Belasting op Onttrokken Waarde. Met zo’n stelsel wordt de uitputting van hulpbronnen een halt toe geroepen. En ontstaat volledige werkgelegenheid, ongekende economische dynamiek en basiszekerheid voor iedereen.

Het stelsel dat we in dit witboek voorstellen is neutraal, in de zin dat het niet is ingestoken vanuit een bepaalde politieke kleur. We dagen elke lezer uit om aan het witboek bij te dragen, door positief-kritische kanttekeningen te plaatsen en aanvullingen voor te stellen. Op termijn zullen we hier een Wiki-omgeving voor inrichten, zodat we met een uitdijende kring van bijdragers kunnen komen tot een scherp plan met breed draagvlak. Stay tuned.