Leeftijdsverdeling ledenbestand Basisinkomen Nederland

Naar aanleiding van vragen van leden heeft de penningmeester een staatje gemaakt van de leeftijdsverdeling.
Dit sterkt het bestuur in het voornemen de komende tijd veel aandacht op jongeren te richten.

Op de ledenvergadering van de VBi op 2 mei kwam een vraag over de leeftijdsverdeling van het ledenbestand van de vereniging. Dit was waarschijnlijk ingegeven door het grote aantal grijsharige leden dat op de ALV zichtbaar was ingelogd.
Op dat moment kon ik daar geen exact antwoord op geven. Daarom nu bjj deze mijn antwoord op bovengenoemde vraag.

Op basis van het geboortejaar dat we vaak binnenkrijgen van de nieuwe leden heb ik een verdeling gemaakt van de verschillende leeftijdsklassen die voorkomen in het ledenbestand met als peildatum 1 mei. Van 215 van de 593 leden hebben we geen geboortejaar.
De resultaten kun je zien in onderstaande tabel en bevestigen de indruk die op de ALV ontstond.

De mediane leeftijd is vastgesteld door de 378 leden met een bekend geboortejaar op volgorde van leeftijd te ordenen en vervolgens de leeftijd van het 189e lid vast te stellen.

We gaan ons meer laten zien op sociale media die jongeren bezoeken. Facebook bijvoorbeeld wordt door jongeren tussen de 18 en 24 nauwelijks meer bekeken. Scholieren en studenten die werkstukken maken over basisinkomen begeleiden we en proberen hen aan de vereniging te binden. We gaan – samen met de basisteams – bij meerdere Universiteitssteden activiteiten ontwikkelen tijdens de traditionele entree weken van de eerstejaarsstudenten direct na de zomer.

Marten Kramer, Penningmeester bestuur VBi, mei 2021
Afbeelding van AnjaGh via Pixabay