Lezingen over het Basisinkomen (engels-video)

Een 13tal lezingen over het basisinkomen vanuit diverse bronnen van over de hele wereld. Zij zouden een ruwe schets moeten geven over het basisinkomen en mensen moeten uitnodigen hierover te gaan nadenken en zich te verdiepen in het onderwerp.

Het is geen compleet verhaal, maar wanneer meer mensen bekend worden met het idee van een Basisinkomen en gaan nadenken over de invloed die dat kan hebben op hun individuele leven en hun omgeving, hoe meer realistisch de implementatie van een Basisinkomen wordt.

Het zijn engelse videos op vimeo http://vimeo.com/channels/106527

LoBI 00 | Intro (english) from Hans Dampf on Vimeo.

LoBI 01 | BIEN from Hans Dampf on Vimeo.

LoBI 02 | Historical Adherents from Hans Dampf on Vimeo.

LoBI 03 | Germany from Hans Dampf on Vimeo.

LoBI 04 | Psychology from Hans Dampf on Vimeo.

 

13 videos / 2 subscribers

These lectures are based on an enormous amount of sources from all over the world and should give a rough overview inviting to get deeper into this topic.There is no claim on completeness, but as more people get acquainted with the idea of Basic Income and are thinking about the influence on their individual life and surrounding, as more realistic becomes its implementation.