Liberalen en groenen jagen de Belgische discussie over basisinkomen aan.

Op 9 mei discussieerden op de universiteit van Hasselt maar liefst zeven politici en economen uit België over het basisinkomen voor een publiek van 150 studenten. Nele Lijnen (witte trui) is parlementslid voor de Open VLD (zusterpartij VVD). Welbespraakt bepleit zij de voordelen van het basisinkomen zonder zich op een bepaald niveau vast te leggen. In haar nieuwe boek Win for Life[1], in het Nederlands geschreven, zet ze alle voordelen van het basisinkomen helder op een rij. Dit boek is voor 19,50 te koop. De opbrengst is voor een goed doel. De heer Bouchez, directeur van het wetenschappelijk bureau van de MR (de Waalse VVD) wil een basisinkomen van 1000 € en een AOW van 1600 € en afschaffing van alle andere sociale voorzieningen. Dit is de conservatieve variant van het basisinkomen.

Philippe Defeyt (in de groene trui) is oud voorzitter de Waalse groene partij. Hij toert België rond met zijn gedetailleerde plan voor een progressief basisinkomen. Een basisinkomen van 600 € voor volwassenen en 300 € voor ieder kind. Alle uitkeringen hoger dan 600 € blijven bestaan. Een alleenstaande zonder betaald werk krijgt wel een toeslag van 250 € zodat hij/zij op 850 € uitkomt. Dat is nu de bijstand in België. Iedereen die dan een klein baantje vindt, gaat er financieel op vooruit. Nu verlies je alle bijstand als je een uur gaat werken. De extra kosten voor zo’n basisinkomen is 10 tot 15 miljard €, te dekken door o.a. belasting op vermogen. Dat bestaat nu niet in België. De partij Groen ( de Vlaamse variant van GroenLinks) is principieel voor het basisinkomen, maar wil eerst het basisinkomen voor gepensioneerden invoeren. Er bestaat namelijk nog geen AOW in België.

De betaalbaarheid was een heftig onderwerp.

Betaalbaar? riep Wouter Raskin (op de foto man met hand voor zijn mond, parlementslid van het NVA, ….) het basisinkomen kost wel 50 miljard € extra. Dit is onbetaalbaar. Het NVA staat rechts van de Vlaamse liberalen en is principieel tegen het basisinkomen. Rechten en plichten moeten blijven. Dat vond ook Francien Mestrum (in het lichtblauw) . Zij staat politiek zeer links en wil het huidige systeem niet veranderen. Zij wil 5 miljard extra voor de armen, maar het bestaande systeem veroorzaakt dat uitkeringsgerechtigden geen kleine betaalde baan nemen.

Conclusie:

De uitersten op links en rechts vinden elkaar in hun afkeer van het basisinkomen en steun voor het huidige falende sociale systeem. In het politieke midden komt de discussie over het basisinkomen wel op gang. De discussie in België aan beide kanten van de taalgrens is in volle gang in zalen en op internet. Experimenten staan nog niet op de politieke agenda; en een studie-voorstel is onlangs door het Belgische parlement afgewezen.
De zaal was goed bezet met studenten, ondanks een feesttent voor het gebouw.

Alexander de Roo en Hans Lindeijer
 

[1] https://www.winforlifeboek.be/