Liever een basisinkomen dan hogere boetes sociale uitkeringen

En de trein dendert maar door, terwijl de brug open staat.

De overheid heeft bepaald dat vanaf 1 januari 2013 de boete voor overtredingen op het gebied van sociale zekerheid omhoog gaat.

 

 

Nieuwe wet

De nieuwe wet heet: Wet Aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Deze wet bepaalt dat overtredingen binnen de sociale zekerheid strenger bestraft worden. Een overtreding is bijvoorbeeld het niet of te laat doorgeven van een wijziging in de persoonlijke situatie, waardoor een uitkering verandert. Onderaan deze brief leest u waar u meer informatie vindt over wijzigingen. De wet geldt ook voor regelingen die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) uitvoert, zoals de AOW. Bij een overtreding wordt een boete opgelegd. Vanaf 1 januari 2013 bedraagt de boete 100% van het bedrag dat te veel is ontvangen, zonder maximum. En natuurlijk moet ook, net als nu, het te veel ontvangen bedrag worden terugbetaald.

Overgangsregeling

De overheid biedt mensen die een wijziging nog niet hebben doorgegeven de mogelijkheid om dit alsnog te doen. Gebeurt de melding voor 1 februari 2013, dan zijn de oude regels nog van toepassing. De boete bedraagt dan 10% van het bedrag dat te veel is ontvangen, met een maximum van € 2269.

Wat betekent deze wet voor klanten van de Sociale Verzekeringsbank?

De wet geldt voor iedereen die van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een AOW-pensioen krijgt. Heeft u onlangs wijzigingen doorgegeven of is er niets veranderd? Dan hoeft u niets te doen.

Geef wijzigingen in uw persoonlijke situatie aan ons door
Het is belangrijk dat de SVB de juiste gegevens van u heeft, zodat u het juiste bedrag ontvangt. Verandert er iets in uw situatie? Geeft u dit dan binnen vier weken door aan de SVB. Het makkelijkst doet u dit door in te loggen op Mijn SVB via www.svb.nl. Als u buiten Nederland woont, geeft u binnen zes weken een wijziging aan ons door.

Welke wijzigingen geeft u door aan de SVB?

U ontvangt een AOW-pensioen. Een voorbeeld van een belangrijke wijziging die u doorgeeft, is als u een gezamenlijke huishouding gaat voeren. Meer informatie vindt u op www.svb.nl/wijzigingen