Lobby voor basisinkomen heeft werk te doen

De politieke lobby voor het basisinkomen moet stevig aan de bak.
Vrijwel alle partijen kiezen nu voor verhoging minimumloon, uitkeringen en afschaffing van enkele of alle toeslagen, maar (nog?) niet voor basisinkomen.

SP, GroenLinks, D66, PvdA en CDA verkiezingsprogramma’s kiezen voor verhoging minimumloon, uitkeringen en afschaffing van enkele of alle toeslagen, maar niet voor basisinkomen.

De SP zwijgt in alle talen over basisinkomen.

GroenLinks zegt het ideaal van het basisinkomen te omhelzen, maar stelt een garantie inkomen voor, dat lager wordt als je meer gaat verdienen. De Denktank Basisinkomen binnen GroenLinks heeft een zestal amendementen ingediend. Op 19 december is de ontknoping.

D66 stelt een negatieve inkomenssteun belasting voor van € 220 als je samen woont en € 300 als je alleen woont. Verschillende werkgroepen en de jongerenafdeling stellen voor om basisinkomen expliciet als doel op te nemen. Op het D66 congres van 28 november volgt de beslissing.

De PvdA stelt voor dat gemeenten mogen experimenteren met basisinkomen, maar legt een veel grotere nadruk op betaald werk en de basisbaan. Ook bij de PvdA worden amendementen ingediend om stappen richting basisinkomen mogelijk te maken. Op 16 januari is het partijcongres.

Het CDA stelt expliciet  dat ‘Gratis geld niet bestaat’ en bepleit een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren tussen 16 en 20 jaar. Het enige lichtpuntje is dat het CDA de basisbeurs terug wil net als de andere partijen.

Het programma van de Partij van de Dieren komt binnenkort uit. Naar verluidt gaan zij voluit voor het basisinkomen kiezen.

Ook het VVD programma moet nog onthuld worden. Geruchten willen dat de VVD net als D66 voor een negatieve inkomstenbelasting gaat kiezen.

Afwachten.  Nee, aan de slag. De politieke lobby voor het basisinkomen moet stevig aan de bak.

Alexander de Roo
november 2020

Zie ook onze pagina Politiek en Basisinkomen.