Loek Dijkman: prominente plaats voor basisinkomen!

Loek Dijkman ontvangt Zilveren Anjer
Loek Dijkman ontvangt Zilveren Anjer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ruim voordat dit begrip in Nederland een rol ging spelen richtte Dijkman zijn Stichting Utopa 25 jaar geleden al op en bracht daar alle aandelen van de Topa groep onder. In een interview in de NRC van 25 mei 2013 verklaart Dijkman dat hij eigenlijk priester-arbeider worden maar dat pakte dus anders uit. “Een onderneming is echter meer dan alleen een winstmachine, al dan niet voor eigenaar en/of kapitaalverschaffers”. Alle bedrijfsmiddelen horen aan de samenleving toe en zouden als publiek bezit behandeld moeten worden. “De winst kan aangewend worden voor het algemeen nut en zo kan Dijkman de wereld iets socialer maken”.

Aansluitend daarop heeft Dijkman zich ook uitgesproken voor een kortere werkweek (32 uur) om een herverdeling van werk te realiseren. Volledige werkgelegenheid is een mythe volgens hem. Een zekere werkeloosheid is in het belang van de werkgever en verslechtert de salaris/onderhandelingspositie van een werknemer. In zijn visie heeft een onvoorwaardelijk basisinkomen ook een prominente plaats. Het leidt volgens Dijkman tot een beteugeling van de consumptiedrang en leidt tot betere verdeling van werk. Een dergelijke visie te horen uit de mond van een ondernemer is heel uitzonderlijk, maar getuigt wel van een “verlichte” ondernemer.

Dijkman heeft eem uitgesproken meningen over inkomensongelijkheid , spreiding van werkgelegenheid en een onvoorwaardelijk basisinkomen. De ondernemer heeft kennelijk het werk van de econoom Jan Tinbergen en recentelijk de Engelse onderzoekers Wilkinson & Pickett (zie “The spirit level”, http://solidaire-economie.blogspot.nl/2010/12/inkomensongelijkheid-en-welzijn.html ) goed bestudeerd om te verkondigen dat de inkomensverschillen in een bedrijf maar ook in de samenleving beperkt moet zijn tot een factor 15 (verschil tussen hoogste en modale inkomen) . De feitelijke Tinbergennorm ligt eigenlijk nog lager, maar het zou al een belangrijke stap voorwaarts zijn omdat de verschillen nu soms tot een factor 35 en 50 oplopen. Wilkinson & Pickett hebben aangetoond dat een kleinere inkomensongelijkheid allerlei positieve maatschappelijke gevolgen heeft en in het belang is van rijke én arme mensen !