Lokaal experiment met de bijstand in Nijmegen

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het op dit moment lopende lokale experiment in Nijmegen met versoepelde bijstand.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.
Er is een eerder algemeen bericht over de experimenten in Nederland verschenen, waar deze specificatie voor Nijmegen bij aansluit.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
In Nijmegen komt het initiatief van Groen Links, zie het artikel Voordelen van een lokaal basisinkomen-experiment. Hun overtuiging is dat een versimpeling van regelgeving, gebaseerd op belonen en vertrouwen, meer uit mensen haalt en uiteindelijk goedkoper is dan het huidige systeem.

Doelgroep en de omvang van die doelgroep
Aantal deelnemers: 340 mensen met een bijstandsuitkering, verdeeld over 3 groepen (2 experimenteel en 1 controlegroep).

De periode en de looptijd
Het experiment vindt plaats tussen 1 oktober 2017 en 1 oktober 2019.

De hoogte van het basisinkomen, condities voor verstrekking
Het gaat zoals aangegeven niet om een (echt) basisinkomen, maar om een bijstandsuitkering met andere voorwaarden. De hoogte is dus gelijk aan een bijstandsuitkering.
De condities verschillen per groep:

  • Groep 1: mogelijkheid om meer bij te verdienen naast de uitkering (50% ipv 25%, gedurende de looptijd van het experiment ipv max. 6 maanden, tot hetzelfde maximum als regulier, te weten € 200, én vervallen van verplichtingen rondom re-integratie. Verplichtingen om inlichtingen aan gemeente te verstrekken (over bijvoorbeeld woonplaats en vermogen) blijven van kracht.
  • Groep 2: mogelijkheid om meer bij te verdienen naast de uitkering (50% ipv 25%, gedurende de looptijd van het experiment ipv max. 6 maanden, tot hetzelfde maximum als regulier, te weten € 200), én intensieve begeleiding richting door deelnemer gekozen doel (vrijwilligerswerk, ondernemerschap, deeltijdwerk, voltijdwerk). Begeleiding bestaat uit groepsbijeenkomsten / groepscoaching, mogelijkheid tot individuele coaching, extra themabijeenkomsten (bijvoorbeeld rond ondernemerschap of vrijwilligerswerk), en reguliere re-integratie-instrumenten.
  • Groep 3: controlegroep.
     

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door de Radboud Universiteit, Radboud Social Cultural Research, afdeling Sociologie (prof. Peer Scheepers, dr. Maurice Gesthuizen, dr. Niels Spierings en  drs. János Betkó).
De methode is experimenteel onderzoek met controlegroep (‘randomized  controlled trial’).

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
Het experiment loopt nog, eerste uitkomsten volgen waarschijnlijk eind 2019 / begin 2020.

Bronnen:


Reyer Brons, met input van János Betkó, februari 2019
Laatste bewerking februari 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons contactformulier