euriEr zijn natuurlijk altijd mensen die iets willen doneren in plaats van lid te worden van een vereniging. Vereniging Basisinkomen kent ook donateurs. Wil je doneren, dan kan dat kun je altijd een bedrag over maken naar onze bankrekening. Elk bedrag is welkom.

Vereniging Basisinkomen
Oosterbeek
TRIODOS bank
IBAN nummer: NL52TRIO 0391 2270 68
BIC/SWIFT: TRIONL2U

Betalen kan ook direct via onze website  basisinkomen.eu
https://basisinkomen.eu/obi/donatie-aan-vereniging-basisinkomen/

Giften zijn aftrekbaar voor de belasting, onze Vereniging heeft de ANBI-status.

In heel Europa, maar ook in de andere werelddelen zijn mensen bezig om het basisinkomen op de kaart te krijgen. Vergaderingen van active leden van landelijke verenigingen komen door heel Europa bij elkaar om te vergaderen via de Non Gouvernementele Organisatie UBIE (Unconditional Basic Income Europe) en de mondiale organisatie BIEN (Basic Income Earth Network) BIEN.

UBIE (Unconditional Basic Income Europe) is opgericht naar aanleiding van het Europese Burgerinitiatief Onvoorwaardelijk Basisinkomen (EBi-OBi).
Vergaderingen worden gehouden door heel Europa en de hele wereld.
Ook ons land is vertegenwoordigd. Vanuit de Vereniging Basisinkomen gaan afgevaardigden naar deze bijeenkomsten. Dat kost geld. De kas van de vereniging kan dat niet trekken. De deelnemers betalen hun reis, overnachting en maaltijden uit eigen zak. Daarom vragen we aan boven-modalers een bijdrage, Doneer!
Hier kun je meer over lezen en over hoe je kunt doneren: http://basisinkomen.eu/index.php/verdien-je-drie-keer-modaal-dan-is-hier-je-kans-om-armoede-te-bestrijden