Mijn vader (1912) ging ’s nachts op pad om ‘basisinkomen’ op de weg te schrijven

Wij krijgen natuurlijk wel eens reacties binnen, ook op de nieuwsbrieven die wij versturen. Een reactie wil ik u niet onthouden.

Ben nog steeds, Beste mensen, een groot voorstander van het Basisinkomen. Mijn vader, geboren in 1912, vocht er al voor tijdens zijn leven. Ik herinner het mij uit mijn kindertijd dat hij, in ons dorp, ’s nachts op pad ging met een emmer witte verf, om het op de weg te schrijven. Je kunt zeggen dat ik er als het ware mee ben opgegroeid. Als ik nu alle voor en tegens lees, alle ‘strubbelingen,’ komt bij mij de gedachte: dat we misschien beter kunnen kijken naar de overeenkomsten die er bestaan over een bepaald onderwerp, dus nu over het Basisinkomen, dan naar de verschillen. Zelf kan ik mij niet meer actief, ben 78 en heb vele beperking van mijn gezondheid, deelnemen maar er over nadenken kunnen we altijd.
Ik wens u allen kracht toe om samen met de ’tegenstanders’ naar overeenkomsten te zoeken voor dit belangrijke onderwerp.
Ik blijf de ontwikkeling met aandacht volgen.

Een heel hartelijke groet met veel kracht, liefde en vertrouwen van,

(naam bij redactie bekend)