Model Zwitserland – Café Latte Macchiato

Het Basisinkomen

Na twee wereldoorlogen en nu dan een mondiale economische crisis, dringt langzaam het besef door dat het anders moet. De oude aanpak werkt niet meer: door mechanisering, industrialisering, automatisering en globalisering is onze wereld fundamenteel veranderd. Er zijn in Europa en zeker in Nederland te weinig banen en het aantal banen zal steeds meer afnemen. Hoe kunnen we nu opnieuw onze maatschappij inrichten zodat er geen tweederangs burgers ontstaan?

grondinkomen

Dat kan door burgers rechten te geven. En het eerste en meest fundamentele recht voor ieder mens is het recht op een inkomen. Als wij als mens geboren worden worden we direct door onze moeder verzorgd helemaal gratis, dus de zorg gaat aan alle prestaties vooraf. De zorg is de basis van ons leven. En zo heeft de overheid ook een zorgplicht omdat de overheid over alle burgers gaat. Nu willen politici en bestuurders ons doen geloven dat wij als burgers zorgplicht hebben maar dat is misleidend. De enige met plichten is de overheid, de burgers hebben rechten en dragen als het goed is verantwoor-delijkheid. De onafhankelijke rechter is de enige instantie die die plicht van de overheid kan afdwingen. De rechter is er ook om ons burgers tegen de willekeur van de overheid te beschermen. Dit zijn allemaal principes van de rechtsstaat; een staat waarin alle burgers voor de wet gelijk zijn. Grote groepen binnen deze rechtsstaat worden door deze staat betaald of je nu burgemeester bent, onderwijzer, leraar, professor, wethouder, ambtenaar of uitkeringsgerechtigde allemaal worden we door diezelfde overheid betaald en zelfs medewerkers van woningbouwcorporaties worden middels de woonkostentoeslag indirect door deze overheid betaald. In feite zijn alle genoemden uitkeringsgerechtigden.

Het geven van een recht aan burgers wordt het beste uitgedrukt door middel van een basisinkomen, een inkomen om van te leven, een inkomen zonder arbeidsdwang. Ieder mens is dan vrij om middels arbeid dit inkomen aan te vullen. Dat is afhankelijk van ambitie en mogelijkheden. De arbeid zelf wordt direct goedkoper omdat er al bestaanszekerheid is.

In het volgende stukje wordt middels voorbeelden duidelijk gemaakt dat als we onze belastingheffing anders vormgeven we dan het basisinkomen kunnen realiseren.

Afschaffen van de inkomstenbelasting
Pas bij de aankoop van een product of dienst de belasting heffen middels de BTW. Dus de koper betaalt belasting en niet de maker van het product of de leverancier van een dienst.
De verhouding mensenarbeid en machinearbeid zal veranderen, nu wordt er op menselijke arbeid belasting geheven maar niet op machinearbeid. Met de invoering van het basisinkomen wordt dit in evenwicht gebracht.
Lees verder in de pdf hieronder

Het is ook in boekvorm te koop: http://www.lulu.com/shop/jan-sterenborg/het-basisinkomen/paperback/product-21269093.html
Gratis download pdf: http://www.lulu.com/shop/jan-sterenborg/het-basisinkomen/ebook/product-21269089.html
Grondinkomen-10

samengesteld door Jan Sterenborg n.av. de de film Grundeinkommen Ein Kulturimpuls