Moet de Basisbaan ons het Basisinkomen laten vergeten?

Voor degenen die niet mee kunnen komen in een reguliere baan wil de WRR een Basisbaan. De Basisbaan is geen platte bezuiniging, dit idee  oogt sympathiek.
Gaat de Basisbaan ons het Basisinkomen laten vergeten?
Nee, natuurlijk niet, het sterkt ons juist in het idee dat Basisinkomen een buitengewoon goed idee is!

Een tijdje terug stelde VVD kamerlid Klaas Dijkhoff een Basisuitkering voor.
Gewoon een platte bezuiniging en straf voor degenen die volgens hem niet genoeg doen om uit de uitkering te komen. Op 15 januari 2020 publiceerde de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) hun rapport Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht.
In dit rapport introduceren zij het begrip Basisbaan. Opvallend dat ook deze baan de naam Basis meekrijgt. Dit kan geen toeval zijn. Is het de bedoeling dat wij Basisinkomen vergeten?

De Basisbaan is geen platte bezuiniging, deze baan oogt sympathiek. De WRR geeft aan dat in de huidige reguliere banen de werkdruk hoog ligt en voor steeds meer banen complexe sociale vaardigheden nodig zijn. Voor degenen die niet mee kunnen komen in een reguliere baan wil de WRR de Basisbaan. De Melkertbaan van de jaren negentig in een ander jasje. Waar de Melkertbaan een gesubsidieerde baan was en bedoeld als opstap naar regulier werk, wordt de Basisbaan een betaalde baan en wordt men verder niet gedwongen uit te stromen naar regulier werk.
De WRR wil verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen en wil van waardevol werk dat anderen niet oppakken een Basisbaan maken. Al het vrijwilligerswerk omzetten naar een Basisbaan? Wordt Basisbaan onderdeel van ‘iedereen baangarantie’? Iedereen betaald werk? Immers wij praten onszelf nog steeds aan dat je zonder betaald werk aan de ‘zijlijn’ staat, dat je alleen voldoening uit je werk haalt als het betaald werk is.

Nogmaals de vraag: gaat de Basisbaan ons het Basisinkomen laten vergeten?
Nee, natuurlijk niet, het sterkt ons juist in het idee dat Basisinkomen een buitengewoon goed idee is! In hun rapport geeft de WRR aan dat alle mensen grip op geld (voldoende financiële zekerheid), werk en eigen leven moeten hebben. Laat dat nu met een Basisinkomen in één keer allemaal geregeld zijn.

Grip op je eigen leven en werk omdat je zelf kunt kiezen hoe je jouw leven inricht.
Wil je een fulltime of  parttime betaalde baan of kies je (tijdelijk) bijvoorbeeld voor zorgtaken? Met een Basisinkomen wordt het in ieder geval ieders eigen keuze. Het is goed dat er door de WRR nagedacht wordt over de kwaliteit van werk, zodat er voor iedereen de mogelijkheid is om in een betaalde functie werkzaam te zijn. Ook voor mensen met een beperking of voor mensen waarvoor het reguliere arbeidsritme te hoog is. Maar laat ieder zelf kiezen in welke levensfase men voor welk werk kiest.
Je leven lang verplicht fulltime betaald werken omdat we dat als standaard aan elkaar opleggen, zal niet bijdragen aan het idee dat je grip hebt op je eigen leven en werk. Het is een misverstand dat mensen door het Basisinkomen aan hun lot zullen worden overgelaten. Als mensen hulp willen bij het zoeken naar werk, moet die hulp er zijn. Ook een leven lang leren moet voor iedereen beschikbaar zijn en niet alleen voor mensen met een vaste goed betaalde baan.

Grip op geld, financiële zekerheid omdat je er met een Basisinkomen altijd zeker van bent dat je in jouw eerste levensbehoeften kunt voorzien. Het geeft  bestaanszekerheid, waardoor mensen veel minder stress ervaren. Bovenop het Basisinkomen mag je zoveel bijverdienen als je zelf wilt, inkomsten worden niet gekort op Basisinkomen. De armoedeval waar op dit moment 6 miljoen mensen tussen bijstand en modaal inkomen last van hebben wordt er mee opgelost. Armoedeval doordat toeslagen verdwijnen als het bruto inkomen toeneemt.

Er is veel discussie over de complexiteit van ons Sociale Zekerheidsstelsel. Te veel inkomensondersteunende maatregelen, waardoor niemand door de bomen het bos nog ziet. Vaak ook te ingewikkeld waardoor juist degenen die aangewezen zijn op toeslagen, deze helemaal niet eens aanvragen.

Met het Basisinkomen wordt ons systeem sterk vereenvoudigd, ook in de uitvoering.

Els Roumen, secretaris Vereniging Basisinkomen, januari 2020

 

Zie ook een eerder artikel Basisbaan of basisinkomen, welke droom is realistisch?

…..