Najaarsbijeenkomst en ledenvergadering Vereniging Basisinkomen

Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
20 november 2010
13.00 – 14.30 uur:       Algemene Vergadering
15.00 – 16.30 uur:       Discussie met een inleiding door Peter Voogt (Prohef)

Beste leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de najaarsbijeenkomst van de Vereniging Basisinkomen. Naast een ledenvergadering staat een discussie op het programma over het onderwerp (en burgerinitiatief): “Geen accijns op arbeid”.

Het Milieucentrum is gesitueerd aan de noordelijke tak van de Oudegracht (komende van het centraal station: nadat het Vredenburg is overgegaan in de Lange Viestraat gaat u het meteen na de brug (Viebrug) links. Het Milieucentrum is dan na ruim 100 meter aan uw rechterhand).

Agenda ledenvergadering

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen 15 mei 2010 en 19 juni 2010
 4. BestuursverkiezingAndries Wijma heeft zich kandidaat gesteld om Paul Freriks op te volgen als voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. Paul blijft voorlopig bestuurslid, maar is niet langer beschikbaar als voorzitter. Guido den Broeder (penningmeester) en Michiel van Hasselt blijven eveneens lid van het bestuur. De functie van secretaris is vacant.
 5. Plannen voor 2011 ( bijlage inmiddels bij de leden in bezit, of op te vragen via het secretariaat)
  1. Jubileumconferentie (voorlopige datum: 29 oktober 2011)
  2. Nieuwsbrief
  3. Promotiemateriaal
  4. Mogelijkheden van internet
  5. Media en presentatie
  6. Keuzes in onderwerpen en benadering
  7. Samenwerking en betrokkenheid
 6. Financiёn
  1. (a) Begroting 2011 en hoogte contributie
  2. (b) Benoeming kascommissie 2010
 7. Rondvraag
 8. Sluiting