Namibië, het eerste grote basisinkomen project dat door de politiek opzij is gezet ondanks zeer positieve resultaten

Overal zien we experimenten en pilots in de richting van basisinkomen en zaken die je kunt zien als aanzet tot basisinkomen.
Deze keer aandacht voor het “Basic Income Grant pilot” van Namibië (2008), het eerste universal cash transfer experiment in de wereld.
Zie hier het gehele overzicht van experimenten etc. en  hier de reeds verschenen publicaties.

Welk land, stad of streek
Het dorp Otjivero-Omitara (circa 1.000 inwoners) in Namibië, ongeveer 100 km ten oosten van Windhoek.

De initiatiefnemers en hun doelstelling?
Een aantal instanties sloeg de handen ineen op initiatief van de Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN) en vormden de Basis Income Grant Coalition.
Het doel was laten zien dat basisinkomen een goed middel is om armoede te bestrijden.

Doelgroep
De doelgroep betrof alle inwoners van het dorp beneden de 60 jaar, peildatum juli 2007.

Periode en looptijd
Het project liep van 1-1-2008 tot 31-12-2009 (twee jaar).

De hoogte van het BI, condities voor verstrekking?
De hoogte bedroeg circa 100 Namibische dollar per maand, circa 13 Euro.

Hoe wordt het gefinancierd?
Particuliere giften uit Namibië en daarbuiten.

Is er een onderzoek gekoppeld en wat is de methode?
Er is een uitgebreid onderzoeksrapport gepubliceerd.

Wat zijn de uitkomsten van de evaluatie?
De evaluatie was op vrijwel alle denkbare punten positief (ontwikkeling, gezondheid, criminaliteit etc.) Zie hier een lijst (in het Engels) met circa 20 punten.

Bijzonderheden
Volgens Wikipedia was er vanaf 2010 geen follow-up (politieke desinteresse) en waren in 2012 alle positieve effecten verdwenen.

In 2013 werd Namibië getroffen door enorme droogte. Om de bevolking van 4 dorpen (bijna 5.000 inwoners) te helpen is vanuit de kerken weer een project gestart (nu bedoeld als noodhulp), waarvan de resultaten ook  gerapporteerd worden via de website van BIGNAM.

Wat is de relevantie voor ons?
Het project heeft vooral betekenis omdat het laat zien dat geld beschikbaar stellen zeer effectief kan zijn, beter dan gerichte specifiek hulp.
Helaas wordt ook duidelijk dat als de uitkomsten niet politiek gedragen worden, de effecten niet blijvend zijn als ook particuliere finaciering ontbreekt.

Bronnen:


Laatste bewerking mei 2019
Correcties en aanvullingen welkom via ons
contactformulier