Nationalisatie van Banken

Als We de Banken Nationaliseren en de Aanpak met het Minimumloon is dat men Niet Langer Toestaat Persoonlijke Schuld op te Stapelen – Vergeven We Alle Schuld – en de Banken Faciliteren punten als Huizenbouw en Faciliteren de Plaatsing van Auto’s – die Schuldgebaseerd zijn op Kapitaalinvesteringen, die Goed zijn voor de Economische Groei – dan Kijken we hier naar een Zeer Stabiele Banksector. De Winsten die eruit voortvloeien – omdat de Rentevoet Minimaal zal zijn – zullen dan in Overeenstemming zijn met wat Vereist is om het Basisinkomengarantieproject in zijn geheel te Faciliteren in een bepaald land. Bijvoorbeeld het punt van Belang om te noteren met het Basisinkomengarantievoorstel is dat Persoonlijke Belasting Afgeschaft zal worden, maar de Belastingheffing in termen van laten we zeggen Per Transactie – hetgeen een Gebruiksbelasting is, een Per Verkoopbelasting en Toegevoegde Waardebelasting – deze typen van Belastingen zouden Eerlijk zijn omdat het Gebaseerd zal zijn op Hoeveel Men het Systeem Gebruikt en die Belastingen specifiek zouden Verzameld worden om te Betalen voor de Functies van de Regering.

http://ademtochtnaarleven.blogspot.com/2013/06/basisinkomengarantie-en-de.html