Netwerk Politieke Innovatie gaat voor eenvoud met een basisinkomen

npiHet Netwerk Politieke Innovatie (NPI) wil het politieke bedrijf verbeteren. Omdat het lastig is deze abstracte doelstelling over het voetlicht te krijgen, gaat het NPI de komende tijd vooral het accent leggen op het thema EENVOUD. Anders gezegd  – het streven naar reductie van complexiteit zal een belangrijk deel van de aandacht krijgen.

Op stapel staan een aantal bijdragen over onderwerpen binnen dit kader, bijvoorbeeld:

  • De kosten, die de uit de hand gelopen complexiteit met zich meebrengen,
  • De vraag of eenvoud strijdig is met rechtvaardigheid,
  • Het basisinkomen als alternatief voor de huidige jungle van de sociale voorzieningen,
  • Het succes van het schrappen van de vestigingswet,
  • De gewenste vereenvoudiging van onkostenvergoeding die dreigt te ontaarden in een zeer bewerkelijke werkkostenregeling,
  • Het recente compromis rond de hypotheekrenteaftrek, waar banken en consumenten decennia lang moeten leven met het gedoe van twee aan elkaar gekoppelde leningen.
  • Rol van politiek leiderschap bij het terugdringen van complexiteit in het politieke bedrijf

Suggesties van iedereen zijn zeer welkom, de website staat ook open voor concrete bijdragen van u. (Het is dan wel even nodig je te registreren als gebruiker van het NPI en/of Pleio).

Op de website is het thema Eenvoud als extra item in de menubalk verschenen – met daaronder de onderwerpen waarover in dit kader al bijdragen op de website van het NPI zijn verschenen.

Door leden van de stuurgroep is al eerder aandacht geven aan het thema, zie bijvoorbeeld:

  • Het boek Partij voor eenvoud van Peter van Hoesel
  • De dissertatie Dansen met de Octopus van André Nijsen
  • Een blog over Eenvoud in de universitaire bekostiging door Reyer Brons

Bron: https://npi.pleio.nl/blog/view/19772542/npi-gaat-voor-eenvoud