Netwerk Politieke Innovatie komt met Deltaplan voor invoering Basisinkomen

logo-npiNetwerk Politieke Innovatie komt met Deltaplan voor invoering Basisinkomen

We zien nu dat een aanzienlijk deel van de bevolking een inkomen rond het bestaansminimum heeft en door onze systemen weinig kans heeft daaraan te ontsnappen. Er hoeft maar weinig te gebeuren of men zakt door het ijs. Zie de vele schrijnende verhalen over het effect van het gedrag van bijvoorbeeld UWV, Belastingdienst en CJIB als je als burger even iets fout doet of vergeet.

De hoofdlijn van dit concept-deltaplan voor bestaanszekerheid en deregulering is dat we de komende tien tot twintig jaar eens in de drie jaar een (extra) stap zetten door iedereen circa 250 euro per maand aan basisinkomen ter geven. Dus bijvoorbeeld in 2017 krijgt iedereen 250 euro per maand, in 2020 500 euro per maand etc.
Tegelijk bouwen we de huidige uitkeringen, belastingaftrekken en toeslagen af. We doen dat in beginsel over de hele linie, maar zullen vooralsnog voor individuen maatwerk moeten leveren om niemand er op achteruit te laten gaan.
Ook het minimumloon wordt met dezelfde stappen steeds verlaagd met 250 euro per maand.

https://npi.pleio.nl/blog/view/30056682/concept-deltaplan-voor-bestaanszekerheid-en-deregulering