Nieuw Europees Burgerinitiatief voor Basisinkomen start 25 september 2020

Na lang wikken en wegen en na diverse versies te hebben behandeld, heeft de Europese commissie besloten op 15 mei 2020 het nieuwe ECI-UBI 2020/21  toe te laten.
Om een nieuw ECI voor basisinkomen toe te laten moest de doelstelling zodanig worden aangepast, dat de Europese Commissie wel mogelijkheden ziet om dit ECI te behandelen. De EC mag namelijk geen onderwerpen op de agenda zetten voor de EU die niet-economisch zijn.  Dus het sociale aspect van het basisinkomen was hetgeen waar de afwijzing op rustte.
De oplossing is toen gekomen door een andere juridische omschrijving van de doelstelling. Er wordt niet meer gepraat over “het Basisinkomen” maar over “Basisinkomens” in meervoud, zodat het gaat over de diverse landen zelf en niet over de EU in het geheel.

Doelstellingen

“de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU, zodat ieders materiële bestaan is verzekerd en iedereen de kans krijgt deel te nemen aan de samenleving in het kader van het economisch beleid. Dit doel moet worden bereikt met inachtneming van de bevoegdheden die de Verdragen aan de EU hebben toegekend.”

De organisatoren verzoeken de Commissie een voorstel in te dienen voor een onvoorwaardelijk basisinkomen in de hele Unie waardoor regionale verschillen worden verminderd, teneinde de economische, sociale en territoriale cohesie in de Unie te versterken. Zij geven aan dat dit dient ter verwezenlijking van de gezamenlijke verklaring van 2017 van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie waarin werd gesteld dat de “EU en haar lidstaten ook ondersteuning [zullen] bieden voor efficiënte, duurzame en billijke socialebeschermingsstelsels om een basisinkomen te garanderen”, teneinde ongelijkheid te bestrijden.

Inzameling ondertekeningen

Het ophalen van de 1 miljoen ondertekeningen zal beginnen op 25 september 2020 en zal een jaar duren. De start is de eerste vrijdag na de 13e week van het basisinkomen[1], het einde de eerste vrijdag na de 14e week van het basisinkomen.

Geschiedenis ECI-UBI

Het vorige ECI-UBI in 2013 bleef na een jaar handtekeningen ophalen steken op 300.000[2]. In 2013 was er nog niet zo veel bekend in Europa over het Onvoorwaardelijke Basisinkomen. Tegenwoordig is er meer aandacht. Mede doordat een presidentskandidaat Andrew Yang elke Amerikaan $1000/maand wilde geven. Ook de Coronacrisis heeft mensen bewust gemaakt van het feit dat je zonder inkomen niet kunt leven. Dus wat dat betreft is er goede hoop dat de 1.000.000 ondertekeningen kunnen worden opgebracht door de ruim 500 miljoen Europese inwoners.

Politieke draai naar basisinkomen

Het ECI-UBI2020 petitie gaat niet zorgen voor een basisinkomen in elk land, dat zouden de landen zelf moeten doen. Het punt is dat organisaties zoals vakbonden, kerken, politieke partijen, niet meer om het feit heen kunnen dat er een Onvoorwaardelijk Basisinkomen moet worden ingevoerd en dat Europa daar achter staat.
Waar de huidige politieke partijen de economie mee proberen aan de gang te houden is meer van hetzelfde al die jaren. Er moet een andere oplossing komen; een radicale draai naar het Onvoorwaardelijk Basisinkomen!

Meer informatie over het ECI-UBI 2020

De website voor het burgerinitiatief is
https://eci-ubi.eu

De verdere omschrijving van het Burgerinitiatief is hier te vinden
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000003_nl

Hier een discussie over het initiatief in het Engels door mensen uit diverse landen van Europa.