Nieuw Nederland wil binnen 4 jaar een basisinkomen invoeren (2010)

Nieuw Nederland: Bezuinigingen nee!, Verlaging belastingen met 10 miljard per jaar: ja!
De politiek wil vele miljarden euro's gaan bezuinigen. De nieuwe politieke beweging Nieuw Nederland heeft als een van de belangrijkste punten in haar programma opgenomen om gedurende 3 jaar een bestedingsstimulans van 10 miljard per jaar door te voeren. Dit wil zij doen via de introductie van circulatiegeld met het vermogen van de overheid (van 400 miljard euro) als onderpand. Tevens door invoering van een basisinkomen binnen 4 jaar.Wij stelden Jan-Frank Koers, de lijsttrekker van de beweging, jurist, econoom en bestuurskundige, hierover een paar vragen.
 
Jan-Frank, wat is jullie alternatieve plan?
Ons plan is om:
  1. gedurende 3 jaar elk jaar een bestedingsstimulans van 10 miljard per jaar door te voeren en
  2. om de torenhoge staatsschuld binnen redelijke termijn af te bouwen:
  • door introductie van circulatiegeld, een chipknip voor iedereen met een paar duizend euro erop, vrij te besteden binnen 5 jaar
  • door het vermogen van de overheid (400 mrd. euro) hiervoor te nemen als onderpand
  • door invoering van een basisinkomen binnen 4 jaar, van 650 euro per maand en voor kinderen wat lager
  • door er direct mee te beginnen.
Waarom vindt Nieuw Nederland dit zo een belangrijk punt?
De economische situatie in Nederland is verslechterd. We moeten voorkomen dat de economie weer terugvalt. De voorstellen van de politiek gaan uit van minimaal 20 miljard euro bezuinigen. Dat is beperking. Daarmee weet je zeker dat we de komende jaren een slechte economische situatie gaan doormaken met oplopende werkloosheid. Met alle risico's van dien. Wij geloven dat het veel beter kan. Wij bieden een perspectief van ontplooiing. Wij geloven in een beter Nederland, en een betere toekomst voor ons allemaal.
 
Is er wel een alternatief, er moet toch gewoon bezuinigd worden?
Laten we eerst even teruggaan naar de redenen voor deze bezuinigingen. Het kabinet van CDA/PvdA heeft tientallen miljarden euro's gegeven aan de aandeelhouders van bijna failliete banken. De burger krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Dat is de omgekeerde wereld. Burgers met vaak heel modale salarissen en banen moeten straks betalen voor het mismanagement in het bankwezen en de politiek. Verder zijn er geen wezenlijke maatregelen genomen: het systeem is onveranderd. De groep mensen in de knel is te groot geworden. Er worden nog steeds torenhoge bonussen uitgekeerd aan directieleden. Het systeem werkt niet meer.   

Wat houdt jullie alternatief in?
Wij gaan tenminste 10 miljard euro per jaar in de economie pompen. Dat doen we op een slimme manier en dus niet door het financieringstekort of de staatsschuld te verhogen. Iedereen ontvangt een chipknip met daarop zijn aandeel in die 10 miljard euro. Voor een doorsnee gezin zal dat een paar duizend euro zijn. Deze chipknip heeft als kenmerk dat het tegoed geleidelijk aan minder waard wordt. Bijvoorbeeld in een jaar of 5. Met de chipknip kun je overal betalen in Nederland. De overheid garandeert het tegoed. Haar vermogen van 400 miljard euro dient als onderpand.
 
Wat is hier het voordeel van?
Omdat het tegoed geleidelijk minder waard wordt heeft iedereen een prikkel om het in omloop te brengen. Dat wordt circulatiegeld genoemd. Dat leidt tot veel meer bestedingen en economische activiteit in Nederland. Er worden meer bedrijven opgericht, meer spullen in winkels verkocht etc. Aangezien het circulatiegeld alleen in Nederland geldig is, is er geen weglekeffect. Het is dus een voor de overheid goedkope maatregel. Zou je in euro's stimuleren dan lekt door onze open economie wel de helft weg naar het buitenland.
 
Kan de burger dit geld overal besteden?
De burger kan dit geld overal in Nederland besteden. Verder kan het geld op elk moment in euro´s worden omgezet. Hier staat wel een bepaalde kostenvergoeding tegenover.  
 
Leidt dit plan tot een hoger financieringstekort?
Nee, integendeel. De belastingopbrengsten zullen fors toenemen terwijl door de toenemende economische activiteit de werkloosheid fors zal dalen. Daardoor zal ook het financieringstekort dalen. Het doel is uiteindelijk een financieringstekort van 0%. En dat dus zonder diepingrijpende miljardenbezuinigingen. Bovendien verliest het circulatiegeld in 5 jaar zijn waarde. De bestedingsimpuls kost de overheid over een wat langere periode dus niets.
 
Heeft u uw plan laten doorrekenen door het CPB?
Ik geloof niet in modelberekeningen van het CPB. Heeft het CPB de economische recessie voorspelt of de bankencrisis? Ik ben zelf econoom en gepromoveerd in de openbare financiën. Ik weet voldoende van de economie om te weten dat dit een erg slim plan is. Zelfde gedachten vindt je terug bij mensen zoals Tinbergen, ons nationaal geheugen. Bovendien is ons plan voorgelegd aan een aantal mensen die het zeer kritisch bekeken hebben en positief waren over het creatieve karakter ervan. Het is dus veel beter dan wat er nu wordt aangedragen. 
 
Zitten er ook nadelen aan uw plan?
De voornaamste kanttekening is dat de Europese Centrale Bank mogelijk bezwaren zal maken. Wij denken dat dat meevalt. Er zijn bijv. ook VVV-bonnen in omloop en dat is ook geen probleem. Overigens vinden wij dat de ECB een erg passief beleid heeft gevoerd. In feite corrigeren wij op deze manier wat de ECB had moeten doen. Ook al zou de ECB hier problemen mee hebben, dan nog zouden wij dit plan doorvoeren. Het gaat tenslotte om onze toekomst en dat van onze kinderen.  
 
Is er een relatie met jullie plan om een basisinkomen in te voeren?
Nieuw Nederland wil binnen 4 jaar een basisinkomen invoeren van voor een volwassenen 650 euro per maand en voor kinderen wat lager. Het plan om 10 miljard euro in de economie te pompen via circulatiegeld is een start daarvan. Meteen het eerste jaar krijgt iedere Nederlander reeds een bepaald bedrag. Geleidelijk wordt dat uitgebouwd. Overigens niet via circulatiegeld maar door het saneren van de Nederlandse rondpompeconomie met een groot aantal belastingen en heffingen en een groot aantal subsidies en uitkeringen. Hierdoor kan de overheid gesaneerd worden, hetgeen miljarden euro's zal besparen.
 
En als mensen nu vraagtekens zetten bij uw plan?
Nieuw Nederland wil om onze samenleving binnen 15 jaar op een hoger plan brengen. Om dat te bereiken hebben wij een plan met tal van maatregelen om de kwaliteiten van  eenieder beter te benutten. Ons plan gaat uit van het veiligstellen van basisvoorzieningen (inkomen, vermogen en pensioen), maar ook grond, water en voedsel (belasting op productiefactor natuur in plaats van belasting op inkomen).
Iedereen moet in juni voor zichzelf een keuze maken voor het diep ingrijpende bezuinigingsbeleid van de politiek of voor een beleid van hoop en perspectief voor de toekomst. Wij kiezen voor ontplooiing en niet voor beklemming. Ik noem dat de keuze voor het oude Nederland met tal van beperkingen en gebrek aan mogelijkheden, of een keuze voor een Nieuw Nederland waarin we het allemaal veel beter zullen hebben. Meer overvloed, meer mogelijkheden en meer vrijheid om te kiezen voor wat wij in ons leven belangrijk vinden. 

Dit artikel is onderdeel van het boek Nieuw Nederland dat geschreven is door Jan-Frank Koers, lijsttrekker van de beweging. Nadere informatie vindt u op de website van Nieuw Nederland: www.nieuw-nederland.nu