Nieuw voorstel Europees Burgerinitiatief voor Basisinkomen

Op 12 november wordt in Florence na afloop van het congres Firence10+10 gesproken over een aantal aanpassingen  aan het voorstel voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen in Europa

Het “Working European Citizens Committee” voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (Ebi-OBi) zal  proberen te besluiten hoe verder te gaan en eventueel opnieuw een gezamenlijk voorstel voor zo’n Ebi-OBi naar de Europese Commissie sturen voor goedkeuring.

In 2008 en 2010 zijn er resoluties door het Europese parlement en de Europese Commissie aangenomen met betrekking tot het uitbannen en voorkomen van armoede. Wat de praktische resultaten hiervan zijn geweest is ons niet bekend. Mogelijk kunnen we van de ervaringen van de Europarlementariërs onder andere hiermee leren hoe wij onze Ebi-OBi op de waarschijnlijk meest succesvolle wijze bij de Europese  Commissie/het Europese parlement over het voetlicht kunnen krijgen. Wij hopen dan ook dat het resultaat van deze vergadering zal zijn dat er een nieuw voorstel ligt dat aan de EC kan worden aangeboden.