Nieuwe EVP ook voor basisinkomen

De Evangelische Vrijzinnige Partij voelt zich de opvolger van de EVP (Evangelische Volkspartij) die in 1991 is opgegaan in Groen Links. De EVP heeft niet als primair doel om deel te nemen aan verkiezingen, maar om haar progressief-christelijke visie te laten horen in en rond de politieke arena. Dit zal de EVP doen door het schrijven van reacties op beleidsthema´s en door het in gesprek gaan met mensen. De vereniging heeft de naam EVP gekregen als ode aan de EVP van de jaren ´80. Ieder die de progressief-christelijke doelstellingen van de EVP kan onderschrijven kan zich aansluiten. De vereniging staat ook open voor leden van GroenLinks, ChristenUnie, SGP, CDA of enig andere partij.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door de economische crisis zien we dat meer mensen in de problemen komen. De EVP heeft zorgen om de financiële huishouding van de minima. We willen dat iedereen een basisinkomen ontvangt, zonder voorwaarden. Iedereen heeft dan bestaanszekerheid. Mocht iemand het basisinkomen niet door werk verkrijgen, dan springt de overheid bij. Wij steunen een onderzoek naar het basisinkomen en volgen hierin de PPR, de SVP, MenS en de Vereniging Basisinkomen.

Tot dat er een basisinkomen is moet de overheid een helder inkomensbeleid voeren. We zien nu dat velen door het regelingenoerwoud het bos niet meer zien.

De AOW is in de huidige vorm niet handhaafbaar. Zoals Drees al voorspelde, de leeftijd om AOW te krijgen moet langzaam omhoog. We zijn positief over het resultaat dat de Kunduzcoalitie heeft bereikt op dit punt.

De WAO en aanverwante wetten verdienen aandacht. De WWnV is echter niet de weg. Het kabinet is er namelijk in geslaagd om iedereen op de kast te krijgen. We stellen voor om dit wetsvoorstel nu in te trekken en het gesprek aan te gaan over hoe nu verder deze mensen van waarde te laten zijn met hun mogelijkheden.

De EVP wil dat iedereen zijn talenten verkregen vanuit de Schepping benut ten goede van de samenleving. Wij zijn voorstander van vrijwilligerswerk. Iedereen kan zo een eigen invulling van zijn bestaan hebben. Mensen ontvangen een (basaal) inkomen en hebben vrijheid om zelf hun leven in te vullen.

Vangnet en springplank, maar geen hangmat

De overheid moet mensen die om wat voor reden ook geen werk hebben ondersteunen naar werk of naar een zinvolle besteding van hun dagen. Als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt krijgen wij een sociale en solide maatschappij. Dat steentje hoeft niet perse in de setting van een betaalde baan plaats te vinden. Wij vinden vrijwilligerswerk net zo relevant. Wij zijn voor het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit betekent dat iedereen een zeker minimuminkomen heeft als basis.
Mensen die kiezen om te gaan solliciteren naar betaald werk moeten hiertoe ondersteuning krijgen vanuit het CWI en de gemeente. Er moeten incentives zijn op financieel gebied en op maatschappelijk vlak om aan de slag te gaan.
Mensen die hun inkomen genereren via het UWV moeten ook mogelijkheden krijgen om of vrijwilligerswerkzaamheden te ontplooien of naar betaald werk toegeleid te worden. Educatieve trajecten zijn hier vaak een toverwoord.

Bronnen: