Nieuwe korte filmpjes over basisinkomen beschikbaar.

Via zeven nieuwe filmpjes wordt uitgelegd hoe het zit met het basisinkomen. Het is voor iedereen, dus ook voor alle leeftijden, het is geen bijstand, het is geen utopie, het bevordert de arbeidsdeelname, het werkt bevrijdend, er zijn geen verplichtingen, ook geen social credit punten e.d.

Op verzoek van het bestuur heeft Koen Wijnen een aantal korte filmpjes gemaakt van enkele
leden van de vereniging waarin deze pleiten voor het basisinkomen en het zetten van een
handtekening onder het Europees burgerinitiatief.
Brigitte Scheepsma, Eric Binsbergen, Hilde Latour, Hans Lindeijer, Els Roemen en Alexander
de Roo onderstrepen in de videofilmpjes nog eens het enorme belang dat een
onvoorwaardelijk basisinkomen dé oplossing is voor een groot aantal sociaal
maatschappelijke problemen
De filmpjes van elk ongeveer 1 minuut zijn bedoeld om via social media een groter publiek te
bereiken en zijn sinds kort overal te bekijken.

De laatste film is gemaakt door BlackBox.today.

Waarom krijgt iedereen een basisinkomen?
armoedebestrijdingHilde Latour deed onderzoek naar de 17 Sustainable Development Goals van de VN (voor 2030). En wat blijkt: er worden er 11 bereikt wanneer we het basisinkomen invoeren! Ook zal het de armoede doen verdwijnen!
Hilde organiseert met activisten uit andere delen van de wereld contact met wereldleiders om zich uit te spreken voor de invoering van een basisinkomen wereldwijd.

Is het basisinkomen utopisch?
Hans Lindeijer is een onvermoeibaar strijder voor het basisinkomen. Hij vecht al jaren om diverse geledingen binnen de PvdA zo ver te krijgen dat het OBi opgenomen in het partijprogramma van de PvdA. Waar er ook maar een demonstratie is voor het basisinkomen Hans is erbij met spandoeken en borden met slogans.

Waarom het basisinkomen en niet de bijstand?

Els Roemen is een gepassioneerd voorvechter voor het basisinkomen. Haar overtuiging voor een onvoorwaardelijk basisinkomen heeft ze zelfs tot uitdrukking gebracht door een tattoo te laten zetten op haar onderarm.

Waarom een basisinkomen voor alle leeftijden?
Eric Binsbergen heeft zich sinds vele jaren ingezet om met zijn Basisteam in Amsterdam de lokale politieke partijen pr oberen te overtuigen dat zij werk moeten maken van het basisinkomen. Met meerdere leden van zijn team hebben zij zich laten inschrijven bij politieke partijen om op deze wijze spreekrecht te krijgen op de verschillende partij congressen in de stad.

Gaan mensen minder werken met een basisinkomen?
Brigitta Scheepsma was in haar rol als fractievoorzitter in de raad van Tytsjerksteradiel een fel pleitbezorger van herwaardering van werk, waar heel nadrukkelijk ook onbetaald werk/vrijwilligerswerk onderdeel van uit behoort te maken. Daarnaast is ze er van overtuigd dat vooral ook vrouwen profiteren van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Hoe bevrijdt basisinkomen het individu?
Alexander de Roo was in de jaren tachtig van de vorige eeuw er al van overtuigd dat de invoering van het basisinkomen noodzakelijk is om de armoede te bestrijden en de inkomensongelijkheid te bestrijden.
Hij was mede oprichter van de mondiale vereniging voor basisinkomen BIEN (Basic Income Earth Network).
Als voormalig politicus in het Europees Parlement zoekt hij onvermoeibaar medestanders binnen politiek Den Haag.

Hilde Latour over Onvoorwaardelijk Basisinkomen

In de uitzending van BlackBox.today van 7 maart 2022 is Hilde Latour aan het woord gekomen.
Een basisinkomen zorgt er volgens haar voor dat het leven van mensen verbetert: “Als ergens een basisinkomen wordt ingevoerd, dan zie je dat mensen spontaan dingen organiseren waardoor hun leven verbetert.”
Veel mensen zijn sceptisch vanwege berichten dat het World Economic Forum zich hard zou maken voor een universeel basisinkomen. Maar het basisinkomen dat Latour voor ogen heeft, ziet er anders uit: “Klaus Schwab en zijn vrienden roepen dat ze een universeel basisinkomen gaan invoeren. Dat is uiteraard gelieerd aan een sociaal kredietsysteem. Mijn antwoord daarop is dat een basisinkomen onvoorwaardelijk moet zijn. Dus dat is het tegenovergestelde van een sociaal kredietsysteem.”
De hele uitzending (met o.a. Robert Valentine van de Libertaire Partij die helaas een andere visie heeft dan Hilde) van blackbox.tv over basisinkomen is hier te vinden.

Maart 2022

Zie hier voor meer korte films over basisisinkomen.
Of bekijk ons Youtube-kanaal.