Nieuwjaarsborrel 21 januari 2012 Utrecht

Kom naar de Nieuwjaarsborrel

21 januari 2012

Plaats : Milieucentrum, Oudegracht 60, Utrecht
Tijd : 14.00 – 16.30 uur

 1. 19 mei 2012 zal Guido den Broeder na jarenlange diensten als penningmeester aftreden en niet meer verkiesbaar zijn. Hierom vragen wij u zich te melden als u deze bestuursfunctie ambieert of ons tips te geven omtrent wie wij hiervoor kunnen benaderen! Een profielschets voor een penningmeester staat hier.
 2. “Nieuwjaarsborrel” met Glühwein, appelsap, koffie of thee en banketstaaf of oliebollen.
  Geef in verband met de aan te schaffen versnaperingen alstublieft van tevoren via secretaris@martenk.sg-host.com op of u van plan bent om te komen. Bij voorbaat dank.

15:00 Uur

Bespreking door Michiel van Hasselt van zijn boek:

POLITIEK in Verzorgingsstaat Nederland

MISREPRESENTATIE en CIVIELE RECONSTRUCTIE

om vervolgens met elkaar te praten over (en naar aanleiding van) de inhoud van dit boek

NB: Betaal alstublieft uw contributie voor 2012 en eventueel nog de niet voldane contributie over 2011!

NB2: In tegenstelling tot eerdere berichte is dit geen algemene ledenvergadering!Grotere kaart weergeven

Pro Memorie (PM):

De vereniging basisinkomen als actievereniging/groep
Het gaat bij alle acties niet om ledenwinst -ook al is vanzelfsprekend dit nooit weg, gezien de behoefte aan werkelijk actieve leden- maar om verspreiding van de impuls en realisering van het idee.
Het blijft zaak te streven naar een goed evenwicht tussen uitwerking en verdieping van het gedachtegoed en het voeren van actie. Michiel en Guido zullen op papier zetten hoe het met dit evenwicht in de afgelopen twintig jaar gesteld was!

Om dit te bereiken eerst orde op zaken stellen voor wat betreft:

 • De in- en externe communicatie
 • Het voeren van campagne
 • Het starten van een werkgroep financiering Basisinkomen
 • Trainingen in uitdragen van OBi?
 • Vaststellen van huidige vormen van samenwerking met andere organisaties lokaal en internationaal

Aan de hand hiervan zijn vier werkgroepen te vormen, namelijk:

 1. Werkgroep in- en externe communicatie
  o.a.
 • Welkomstpakket voor nieuwe leden samenstellen (Wie wil hierbij helpen?)
 • In overeenstemming brengen van brochure, Flyers, FAQ’s met publicaties van BIEN (Wie wil hierbij helpen?)
 • Krantenberichten als stoplappen in locale en/of andere kranten
 • Trainingen in uitdragen van OBI ?
 1. Werkgroep campagnevoering
  Bijvoorbeeld:
 • Het ontplooien van plaatselijke initiatieven (zie “spreiding leden over Nederland”) door
 1. “Stammtisches” in verschillende plaatsen op verschillende tijden te organiseren
 2. waar (we) onze leden (elkaar) kunnen ontmoeten en enthousiasmeren (voor campagnewerk bv.)
 3. het kontakt met de leden te verstevigen
 4. nieuwe ideeën op te doen
 5. t.zt. het europese burgerinitiatief te ondersteunen door met de petitie de straat op te gaan
 • Het basisinkomen tijdens landelijke manifestaties als oplossing onder de aandacht te brengen bij burgers en partijen (bijv. bij de bijeenkomst op 10 december van ‘Armoede werkt Niet’)
 1. Werkgroep financiering basisinkomen
 2. Werkgroep (inter-) nationale samenwerking
Deze uitnodiging in PDF downloaden om af te drukken of om op de eletronisch te lezen