23 juni 2022 -

Hoe een tijdelijk ‘basisinkomen’ thuisloze jongeren op weg kan helpen: ‘Er is rust nodig om je te kunnen ontwikkelen’

Een thuisloze jongere een jaar lang 1050 euro per maand geven om te besteden aan zelf opgestelde doelen, helpt dat iemand het leven op de rit te krijgen? De mensen achter het project 'Bouwdepot' geloven van wel. Jennifer zag haar leven erdoor veranderen.
Armoede Tags: open link

22 juni 2022 -

Experimentele armoedeaanpak vraagt om ‘lefgemeente’

De gemeente Schiedam wees vorige week een gift van twee fondsen af die ten goede moest komen aan inwoners in armoede. Het uitdelen van extra geld aan bijstandsgezinnen blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. ‘Je hebt gemeenten nodig die de ruimte die de wet biedt, durven te pakken’, zegt projectadviseur Peter van Zoeren van Kansfonds.
Armoede open link

31 mei 2022 -

Invoering basisinkomen goed idee? “Het leidt tot minder bullshit jobs”

Door de inflatie en stijgende gas- en energieprijzen komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Opnieuw laait de discussie op of invoering van het basisinkomen een goede oplossing kan zijn. Volgens het CPB en SCP maakt het basisinkomen het belastingstelsel ook nog eens eenvoudiger, waardoor mensen minder snel in problematische schulden raken. Dus kortom: waarom niet?
arbeidsmarkt & Bi open link

28 mei 2022 -

Wat Shasha (31) ervoer na 8 maanden basisinkomen: als je de kans krijgt om te falen, kom je verder

Honderd burgers schenken maandelijks 50 euro, om zo vijf huishoudens tijdelijk een soort basisinkomen te bieden. Zonder tegenprestatie. Dat is het idee achter Collectief Kapitaal. Shanayda ‘Shasha’ Triebel was een van de ontvangers. ‘Het extra geld gaf me ruimte om een negatieve spiraal te doorbreken, om te ontdekken en te durven falen.’
Armoede Tags: open link

23 mei 2022 -

Basisinkomen rukt stil maar gestaag op in de EU

Finland experimenteerde er mee, in Duitsland loopt er nog een proef: het basisinkomen, oftewel mensen een toelage geven zonder dat daar een verplichting tegenover staat. Na het nieuws in 2021 dat Catalonië in 2023 voor vijfduizend mensen een basisinkomenproject wil beginnen, komt er nu ook een experiment in Polen, zo bleek afgelopen week.
Buitenlands Nieuws open link

23 mei 2022 -

Jan Willem de Graaf: Zin in een basisinkomen?

Jan Willem de Graaf wil er voor waken dat een basisinkomen leidt tot een leeg bestaan. Geluk Centraal bepleit zo'n basisinkomen, maar noemt dat, mede om die reden, een Maatschappelijk Inkomen. En belastingen worden een Maatschappelijke Bijdrage.
arbeidsmarkt & Bi open link

19 mei 2022 -

Maatschappelijk inkomen (voorheen basisinkomen), de basis voor Geluk

Geluk Centraal is een voorstander van een Maatschappelijk Inkomen. Dat zorgt ervoor dat je je geen zorgen meer hoeft te maken over of je wel rond kunt komen aan het eind van de maand. Door die zekerheid gaat men - zo tonen diverse onderzoeken aan - zich meer richten op activiteiten die voor henzelf een grote toegevoegde waarde hebben. Ook de maatschappij plukt daar de vruchten van.
Armoede open link

19 mei 2022 -

In een rijk land als Nederland zouden mensen niet in armoede mogen leven

Een sociaal rechtvaardige samenleving, waarin mensen niet onverschillig blijven als anderen kopje onder gaan. Dat is het ideaal van Denise Harleman, die een sociaal experiment begon waarmee ze geld inzamelde om mensen in armoede maandelijks duizend euro te geven. In de radio-uitzending van De Publieke Tribune spreekt Coen Verbraak met haar over haar idealen en wat zij doet voor een betere wereld.
Armoede open link