Afscheid van de ‘Weldoeners’ en ‘Hulpbehoevenden’

30 maart 2023

Hoe zou een (radicaal) ander socialezekerheidsstelsel eruit kunnen zien? Wat gebeurt er als we daarbij uitgaan van vertrouwen en een menswaardige behandeling? Een gesprek tussen János Betkó, die daar in de gemeente Nijmegen onderzoek naar deed, en Denise Harleman, die het burgerinitiatief voor bestaanszekerheid Collectief Kapitaal oprichtte.
open artikel >