Alleen basisinkomen kan armoedeprobleem oplossen

29 september 2021

Inkomensgebouw optillen Het probleem doet zich in alle rijke welvaarts­staten voor. De laagste ­lonen zitten tegen een glazen plafond aan. Dat zet een rem op het optrekken van de sociale minima tot boven de armoedegrens. Ze schurken te dicht bij het minimumloon aan, wat een werkloosheids­val genereert.
open artikel >