Als de lokale overheid vertrouwen geeft, krijgt ze vertrouwen terug

11 september 2022

Kun je met mensen in de bijstand anders omgaan dan nu gebeurt? Met minder strenge regels en meer ruimte voor eigen initiatief? Dat is geprobeerd in 2018 en 2019 in o.a. Nijmegen. Voor uitstroom naar werk lijkt de experimentele aanpak weinig succesvoller dan de huidige. Maar voor het vertrouwen in met name de lokale overheid maakt die wél verschil.
open artikel >