An experiment to inform universal basic income

15 september 2020

McKinsey constateert dat bij het Finse exeriment het arbeidsaanbod licht is gestegen, in tegenstelling tot de verwacting van velen. Daar naast was er een enorme stijgeing inhet welbevinden van de deelnemers, Een he vertrouwen in anderen en in de instanties is toegenomen.
open artikel >