Experiment met basisinkomen: sociaal zekerheidsstelsel anders bekeken

25 maart 2022

In Amsterdam-Noord loopt een project met kapitaal van honderd particulieren. Vijf werkende minima krijgen onder meer maandelijks 1000 euro, bovenop hun minimuminkomen. Onderzoeker Jaswina Elahi beschrijft het gewaagde experiment.
open artikel >