Invoering basisinkomen goed idee? “Het leidt tot minder bullshit jobs”

31 mei 2022

Door de inflatie en stijgende gas- en energieprijzen komen steeds meer mensen in de financiële problemen. Opnieuw laait de discussie op of invoering van het basisinkomen een goede oplossing kan zijn. Volgens het CPB en SCP maakt het basisinkomen het belastingstelsel ook nog eens eenvoudiger, waardoor mensen minder snel in problematische schulden raken. Dus kortom: waarom niet?
open artikel >