Is er een rechtvaardig alternatief voor kapitalisme?

24 maart 2023

Goed, het kapitalisme is niet perfect, maar alternatieven leiden tot armoede en onderdrukking, klinkt het vaak. Is dat wel zo? ‘Niet elk alternatief hoeft te eindigen in dictatuur.’ ..... Het idee achter het basisinkomen is dat hiermee ieder mens, waar ook ter wereld, recht heeft op een fatsoenlijke levensstandaard (zoals een huis, voedsel, onderwijs en goede zorg).
open artikel >