Liever Scandinavisch model dan basisinkomen

29 september 2022

Nederlanders vinden dat bijstandsgerechtigden meer ruimte moeten krijgen om giften te ontvangen of inkomsten uit werk te behouden. Ze zijn ook bereid om daar meer belasting voor te betalen. Wel moeten mensen in de bijstand een tegenprestatie leveren en actief op zoek gaan naar werk. Doen ze dat niet, dan zijn sancties gewenst, hoewel die niet te hoog mogen zijn.
open artikel >