OnlineSeminar Webinar PvdA Bestaanszekerheid Webinar

2 oktober 2020

Met dank aan Gerard van Oosterhout kunnen jullie deze online bijeenkomst volgen (1 uur 14 min) over een belangrijk PvdA-thema. In de voorbereidende gesprekken, die hebben geleid tot het hier besproken advies, is ook het basisinkomen meegenomen. Daarin is basisinkomen op lange termijn gezet en het is ook niet doorgerekend zoals andere partijen nu wel doen.
open artikel >