Stop de toeslagen-ellende, kies meteen voor het basisinkomen

28 april 2023

Worden de politiek en de ambtenarij eindelijk wakker? En gaan ze ook eindelijk over tot daden? De meest eenvoudige, charmante en solidaire oplossing is die van het basisinkomen. Jammer genoeg opperen interviewers op televisie en radioprogramma’s dit zelden als het gaat over pijnpunten als de toeslagenaffaire, oververhitte arbeidsmarkt en de kloof tussen rijk en arm.
open artikel >