Preview Nieuwsbrief Basisinkomen Nr. 54 Mei 2011

De nieuwste nieuwsbrief van de Vereniging Basisinkomenen is bijna uit. In dit jaar dat de Vereniging Basisinkomen •twintig jaar bestaat onder andere een vraaggesprek met de huidige voorzitter , een artikel over de Grundeinkommendiscussie  in Duitsland en hoopvolle geluiden uit Namibië, Iran en Brussel.

Nieuwsbrief Basisinkomen nr.54 mei 2011
Nieuwsbrief Basisinkomen nr.54 mei 2011

Het heeft even geduurd voordat deze nieuwsbrief er is gekomen. De hoofdreden is het ontbreken van een vaste redactie.
Artikelen kunnen daardoor enigszins gedateerd zijn maar zijn daarom zeker niet minder informatief. We verwelkomen graag nieuwe redactieleden (zie ook de oproep op de achteromslag). Dit nummer is evenwel dikker dan gewoonlijk: liefst 46 pagina’s. Bovendien is de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken en gedrukt bij een ecologisch verantwoorde drukker.

Heeft u een interessant artikel gevonden of zelf een boeiende tekst geschreven? Of wilt u op andere wijze bijdragen? Laat het ons weten via ons contactformulier of telefonisch: 0511-453340 (voorzitter).•

 

Een greep uit de inhoudsopgave

  • Van de voorzitter,  Blik op het regeerakkoord, Toespraak bij Abvako FNV,  Vraaggesprek met voorzitter

Ontwikkelingen in andere landen:

  • Namibië, Frankrijk, Duitsland, India, Iran,  Japan,  Europa / Europees

Meer artikelen:

  • Manifestatie tegen armoede, Duurzame economie, Samenleven 3.0 Subsidie, Inzicht in economie is sleutel, Bijstandsbond roept op tot actie,  Spiritualiteit en basisinkomen, Aanmeldformulier actief lid

Colofon mei 2011
De Nieuwsbrief Basisinkomen is een uitgave van de Vereniging Basisinkomen (voluit: Vereniging Vriendinnen en Vrienden van een Basisinkomen).

Download hier straks de nieuwsbrief basisinkomen Nr. 54 mei 2011

Medewerkers aan nummer 54: Artikelen: André Bequë, Michiel van Hasselt, Herman van der Helm, Astrid Hendriksen, John Huige, Pjotr Juffermans, Robin Ketelaars, Wim Smit, Harry Westerink.

  • Vertalingen: Robin Ketelaars (Frans), Anka Paggen (Duits), Andries Wijma (Engels).
  • Vormgeving: Pjotr Juffermans.
  • Opmaak: Pjotr Juffermans, Andries Wijma.
  • Foto’s: Wim Smit en Pjotr Juffermans. Illustratie op pagina 34: Anna Toneman Afbeeldingen bij een artikel hoeven daar niet altijd onderdeel van te zijn.
  • Hoofd- en eindredactie: Andries Wijma
  • Contact: via ons contactformulier
  • Druk en verspreiding: Drukkerij Ecoplus, Utrecht ISSN 0924-3038