Nijmegen

Het basisteam bestaat uit 6 vaste leden. We komen 8 a 10 keer per jaar bij elkaar en zonodig in kleine samenstelling nog vaker.

Doelen en activiteiten zijn:

Het idee van het OBI bespreekbaar maken, zowel in kleine kring, zoals eigen netwerken als in de stad . We proberen ook “nieuwe”groepen te bereiken.

Kenniscentrum zijn waarbij we zelf heldere informatie geven en zo nodig verwijzen naar de website van de VBI.

Mensen stimuleren om lid te worden van het VBI.

Aansluiting zoeken met andere netwerken met aanpalende doelstellingen, zoals duurzaamheid, ander geld, spiritualiteit gericht op een betere wereld.

Publiceren over OBI op de social media en in wijk-en andere kranten en tijdschriften.

Enquête lanceren en promoten.

Daar waar nodig in de Gemeentelijke politiek een bijdrage aan de discussie leveren als het gaat om experimenten met vertrouwen.

Flyeren, voorlichting geven, filmavond of andere bijeenkomsten organiseren.

Ook brengen we een nieuwsbrief uit, waarop men zich kan abonneren!

Yolande Zelders

Basisinkomen Nijmegen,  https://www.facebook.com/groups/basisinkomen.nijmegen

Via de volgende pagina kun je een bericht sturen aan het basisteam: https://basisinkomen.nl/contactformulier-basisteams/