Nuggers verdienen een basisinkomen!

Wat zijn nuggers?
Nuggers zijn “niet uitkeringsgerechtigden”. Dit zijn personen zonder uitkering, die niet studeren en niet werken maar dat wel graag zouden willen, meer dan 12 uur per week.
Bijvoorbeeld: de herintredende huisvrouw/man, de gestopte ondernemer, iemand die vrijwillig ontslag genomen heeft. Kortom iedereen die werk zoekt en geen uitkering krijgt.
Nuggers behoren daarmee tot het zogenaamde ‘onbenutte arbeidspotentieel’.

Het lijkt vreemd om op dit moment – midden in een periode van economische recessie en een snel stijgende werkloosheid – aandacht te besteden aan werkzoekenden zonder uitkering. Op dit moment lijken thema’s als de vergrijzing (en de daarbij behorende vervangingsvraag), het dreigend kennistekort en de aansluitingsproblemen tussen (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt naar de achtergrond te zijn verdwenen. De RWI blijft echter aandacht vragen voor het onbenutte potentieel op de arbeidsmarkt omdat te voorzien valt dat we deze arbeidskrachten straks heel hard nodig zullen hebben om te voldoen aan de vervangings- en mogelijk ook de uitbreidingsvraag op de arbeidsmarkt. Ondanks de economische teruggang die nu fors is, zal de arbeidsmarkt weer aantrekken.

Nederland telt zo’n half miljoen nuggers.
Veel nuggers zijn relatief jong en goed opgeleid. Bijna 100.000 van hen zijn zelfs hoger opgeleid. Meer dan tweederde is vrouw.
Zij geven vaak aan flexibel en in deeltijd te willen werken. Nuggers zijn vaak langere tijd uit het arbeidsproces geweest. Ze kunnen daardoor onzeker worden. Zo hebben ze een vaag beeld van hun wensen en capaciteiten enerzijds en van de eisen van de arbeidsmarkt anderzijds.

Bron: http://www.raadwerkinkomen.nl/nl-NL/Thema’s/Doelgroepen/Nuggers
Bron: http://www.benjijsnugger.nl/