Obama omarmt een universeel basisinkomen

obama

Tijdens de jaarlijkse Nelson Mandela lezing doet voormalig president Obama enkele suggesties ter verbetering van deze ‘vreemde en onzekere tijden’. Eén daarvan is een universeel basisinkomen.

In zijn eerste grote toespraak sinds zijn aftreden, heeft voormalig president Barack Obama het idee van een universeel basisinkomen omarmd.

Tijdens het uitspreken van de jaarlijkse Nelson Mandela-lezing in Zuid-Afrika op dinsdag 17 juli, stelde Obama voor om een ‘gegarandeerd inkomen’ in te voeren als een middel om wat hij noemde ‘enorme ongelijkheden’ in rijkdom, onderwijskansen en veiligheid tussen verschillende sociaaleconomische groepen te verminderen.

“Een baan biedt niet alleen geld,” zei Obama, “het biedt ook waardigheid en structuur, een besef van plaats en het gevoel zinvol bezig te zijn. We zullen nieuwe manieren van denken moeten ontwikkelen om deze problemen het hoofd te kunnen bieden, zoals een universeel inkomen, een herziening van onze werkweek, hoe we onze jongeren scholen, hoe we tot op zekere hoogte van iedereen een ondernemer maken. We zullen de economie moeten veranderen, als we de democratie weer op het goede spoor willen krijgen.”

Hij riep de rijken ook op om steun te verlenen aan het verhogen van de belastingen: “Je hoeft geen gelofte van armoede af te leggen, zeg gewoon ‘laat me een paar van deze mensen helpen’.”

Het originele artikel stond dinsdag 17 juli 2018 in De Week met als titel Obama: Consider a universal basic income

Hier de volledige tekst van de lezing (Engels).

Vertaling en bewerking: Florie Barnhoorn, 18 juli 2018