Onderzoek: Europa in meerderheid voor een Basisinkomen!

poll-eubi-corelationWij berichtten al over het onderzoek van Maurice de Hond in Nederland over de mening omtrent een basisinkomen.[1] Ook in de rest van Europa wordt er gepollt.
Uit het eerste breed opgezette opinieonderzoek in de Europese Unie (EU) naar het basisinkomen blijkt dat een grote meerderheid van de Europeanen op de hoogte is van het basisinkomen en het idee toejuicht. Hoewel het geen verrassing is dat het basisinkomen de afgelopen maanden veel aan populariteit gewonnen heeft, is het lastig om goed te begrijpen waarom het merendeel van de Europese burgers het basisinkomen zo aantrekkelijk vindt. Hierbij kunnen opiniepeilingen een handje helpen.

In Europa – waar de meeste politieke ontwikkelingen zich in Finland, Nederland en Frankrijk afspelen – toont een recente opiniepeiling de omvang van de trend – en die is zeer bemoedigend.

Volgens de voorlopige resultaten van een onderzoek dat in april 2016 gehouden is in 28 Europese landen [1], geeft 58% van de mensen aan dat zij weten wat een basisinkomen is. Zeker 64% zou voor een basisinkomen stemmen als het idee werd voorgelegd in een referendum.

De peiling werd uitgevoerd door het in Berlijn gevestigde bedrijf Dalia Research [2], in het kader van het onderzoeksprogramma e28TM, een Europa-breed onderzoek met als doel te achterhalen “wat Europa denkt.” De e28TM wordt elke 6 maanden uitgevoerd middels een representatieve steekproef onder 10.000 mensen in 28 EU-landen. De deelnemers aan de steekproef worden telefonisch benaderd zonder dat zij van tevoren weten welke onderwerpen in de peiling aan de orde zullen komen. Afgelopen april werd het basisinkomen opgenomen in het onderzoek.

In de vragenlijst werd het basisinkomen gedefinieerd als “een inkomen dat onvoorwaardelijk door de overheid aan ieder individu verstrekt wordt, ongeacht of hij of zij werkt en ongeacht andere bronnen van inkomsten. Het vervangt andere betalingen voor sociale zekerheid en is hoog genoeg om alle basisbehoeften (voedsel, huisvesting, enz.) te dekken.”

Slechts 24% van de respondenten zei dat ze er tegen zou stemmen, terwijl 12% zich zou onthouden. Interessanter is echter dat het onderzoek een correlatie laat zien tussen het kennisniveau over het basisinkomen en de mate van steun voor het idee. Met andere woorden, hoe meer mensen weten over het basisinkomen, hoe meer zij geneigd zijn het te omarmen.