Onvoorwaardelijk basisinkomen – een instrument voor een sociale rechtvaardige maatschappij

Onvoorwaardelijk basisinkomen – een instrument voor een sociale rechtvaardige maatschappij en “goed werk”.

De economische verandering is in volle vaart. Hij wordt beschreven met de begrippen globalisering, flexibilisering en individualisering. De grondgedachte luidt: Groei en winst tot elke prijs en vrije vaart voor kapitaalinteresses. Van deze liberalisering profiteren slechts enkele. Velen moeten echter leven met de gevolgen van massawerkloosheid, armoede, sociale buitensluiting en perspectiefloosheid. Getroffen zijn echter ook die, die werk als broodwinning hebben, want werk als broodwinning als zinvol en maatschappelijk integrerend element verliest aan betekenis. Vooral “goed werk”, dat zekerheid en persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden biedt wordt schaars en vaak vervangen door onzeker, flexibiliserend en deels niet bestaanszeker dienstverband. Werk en sociale zekerheid zijn echter de basis voor een sociaal bevredigde maatschappij. De waardigheid van de mensen vormt hierbij het fundament.

Het onvoorwaardelijke basisinkomen is een instrument voor de principiële wijziging van de sociale zekerheid en het werk. Het doel is een “Meer” aan solidariteit en zelfbeschikking. Met een onvoorwaardelijk basisinkomen dient leven en werk, individuele vrijheid en sociale samenhang opnieuw te worden afgestemd.

Door het onvoorwaardelijke basisinkomen krijgt elke burger een individuele, wettelijke aanspraak op een monetaire, menswaardige bestaanszekerheid door de gemeenschap. Het basisinkomen wordt als mensenrecht gedacht.

Constitutief voor alle modellen van het basisinkomen zijn de volgende vier criteria:

 • universeel:
  wettige aanspraak voor elke burger, onafhankelijk van inkomen, vermogen en levenswijze.
 • persoonsgebonden:
  individuele aanspraak vanaf de geboortedag, zelfstandige bestaanszekerheid voor elke vrouw, elke man en elk kind. Geen aanrekening in het kader van de gezamenlijke huishouding
 • bestaanszeker:
  Garantie van het socio-culturele bestaansminimum, d.w.z. de met de sociale en culturele standaard overeenstemmende leefwijze, die een maatschappelijk aandeel en deelname waarborgt.
 • onvoorwaardelijk:
  geen controles, geen dwangmaatregelen, geen werkdwang, positief mensbeeld.

Uitgangspunt

Met de “Europa 2020-strategie” heeft de EU haar doelstelling voor de volgende 10 jaar vastgelegd. De effecten van deze richtingsbeslissing worden voor de burgers ook op lokaal en regionaal niveau voelbaar. Wij zijn van mening dat de toekomst van Europa niet alleen in Brussel dient te worden besloten en nodigen je uit aan deze taak mee te werken. De eis naar “meer democratie wagen” is vandaag belangrijker dan ooit.

De idee

Een beslissing is slechts het einde van een democratisch proces van opinievorming. De weg erheen is soms precies zo belangrijk als het doel. Met het project “Vote Europe” willen we dit proces met de mogelijkheden van het internet zichtbaar maken. Wij geloven dat argumenten net zo belangrijk zijn als stemmen. “Vote Europe” beperkt zich niet op het opvragen van bestaande meningen. Het gaat er ons om dat zoveel mogelijk mensen actief deelnemen aan de uiteenzetting van de thema’s van de “Europa 2020-strategie”. Wij nodigen je uit: Word zelf lid van het virtuele Vote-Europe-parlement en discussieer en beslis samen met ons en anderen over de toekomst van Europa.

Het Vote-Europe-parlement

In het Vote-Europe-Parlement worden niet enkel stemmingen gehouden. Het is net zo belangrijk aan het virtuele spreekgestoelte te treden en anderen te overtuigen van de eigen positie. Met de instrumenten van de website dienen de activiteiten van een parlementslid afgebeeld te worden:

 • het eigen afgevaardigdenbureau samenstellen,
 • zich informeren en anderen voorzien van informatie
 • Toespraken voor het parlement houden en andere beoordelen
 • Interrupties en reacties,
 • stemmen

Afloop van een stemming

Een stemmingsfase in het Vote-Europe-parlement loopt telkens gedurende ca. 4 weken. In die periode kan je altijd je stem afgeven. De tussentijdse resultaten van de al afgegeven stemmen worden altijd actueel weergegeven. Gebruik je tijd voor het afgeven van je stem, informeer je gefundeerd en discussieer met je “collega’s afgevaardigden”. Hiervoor staan verschillende community-tools ter beschikking. De tijd tot het einde van een stemming wordt weergegeven in een parlementsgrafiek. Na afloop van die tijd wordt de stemming bevroren en door een nieuwe vervangen. Het resultaat, de toespraak- en tekstbijdragen met commentaren, de achtergrondinformatie enz. wordt aansluitend opgeslagen en gedocumenteerd in het archief.

Resultaten en hun gevolgen

Het project “Vote-Europe” wordt gevorderd door de EU in het kader van het programma “Europe for Citizens”. Daarom is het voor ons belangrijk de resultaten, meningen en discusies aan de Europese beleidsmakers door te geven. Na elk stemmingsproces wordt een Newsletter (parlementsprotocol) opgesteld. Deze bevat naast het stemmingsresultaat de beste toespraken en commentaren (volgens de beoordeling van de gebruiker), de beste interrupties, het meest interessante informatiemateriaal en literatuurtips en werkmateriaal.

Stemmen voor een basisinkomen:

http://www.vote-europe.net/nl/vote/moet-in-de-europese-unie-een-basisinkomen-worden-ingevoerd-3/

Website Vote-Europe

http://www.vote-europe.net/nl/themas/basisinkomen/