Onvoorwaardelijk Basisinkomen leeft in Winsum

Het was 24 februari dat door een spontane actie van Annemarie Doze meer dan 20 mensen uit Winsum bij elkaar kwamen om te praten over het basisinkomen. In gesprekken die zij voerde in haar ‘baby-café’ met moeders over de kosten voor het dagelijks leven, de uitkeringen, de toeslagen, zwart werken, kinderopvang en sollicitatieplicht, etc. kwam het idee op dat iedereen eigenlijk zoiets als basisinkomen zou moeten ontvangen.

Maar ja: waar komt dat idee eigenlijk vandaan, wat is een basisinkomen precies, hoe hoog moet dat dan zijn en wie moet dat betalen? Afin, allemaal vragen waarbij de hulp van Frans Zwitser werd ingeroepen om wat licht op deze materie te werpen.

Frans had het over de Lazy’s en de Crazy’s (Philippe van Parijs) en schetste daarmee op een beeldende manier het ontstaan van de verzorgingsstaat sinds de industriële revolutie. Het werd duidelijk dat uitvindingen, ontdekkingen en kennis van onze voorouders, die hebben geleid tot de ontwikkeling van onze samenleving via de stoommachine naar digitalisering en robotisering, een gemeenschappelijke erfenis betreffen, waardoor ieder mens recht heeft op de resultaten ervan. Want niet alleen is de aarde en wat er aan grondstoffen een rijkdommen in zit van ons allemaal, ook de kennis, sinds de uitvinding van het wiel, is een verworvenheid van de mensheid.

Er ontstond een levende discussie over de controle door ambtenaren, dat het mentaliteitskwestie is en over de betaalbaarheid van een OBi. Maar ook over wat te doen met mensen die met psycho-sociale problemen te kampen hebben en de vrees van een jonge dame dat vooral jongeren zich de hele dag met series kijken en games spelen gaan bezighouden, misschien een half jaartje werken om op vakantie te kunnen gaan, om daarna weer op de bank neer te ploffen.

Interessant was ook, dat er 3 leden van ‘Groningen Centraal’ aanwezig waren. Zij zullen, als nieuw partij, aan de statenverkiezingen meedoen en hebben het OBi in hun programma staan. Zij gaan dat financieren met de aardgasopbrengsten, omdat na afsplitsing van Nederland, Groningen makkelijk zijn eigen boontjes kan doppen!

Ook waren er meerdere leden van GroenLinks aanwezig. De wethouder van GL toonde zich sterk voorstander van een OBi en gaat binnenkort praten met zijn collega-wethouders van de samenwerkende gemeenten om te kijken of een experiment in Noord Groningen tot de mogelijkheden zou kunnen gaan behoren. Natuurlijk was de avond veel te kort om alle vragen, opmerkingen en suggesties goed met elkaar te bespreken. Annemarie kondigde aan een vervolg bijeenkomst te gaan organiseren! We zien er naar uit!

Willem Gielingh