Op grond van EU-Verdragen een Basisinkomen in heel Europa!

Zeker al sinds 6 april 2011 zijn wij betrokken bij het opzetten van een Europese Campagne voor het maken van een petitie aan de Europese Commissie, Hierin wordt deze opgeroepen al het mogelijke te doen om de invoering van een Basisinkomen in heel europa te bevorderen, op grond van het EU-Verdrag en het EU-Verdrag over de Grondrechten. Hier doen vertegenwoordigers van basisinkomen-organisaties uit 15 landen aan mee.

7 juli aanstaande is er bijeenkomst in Parijs van deze groep, waar bepaald gaat worden of de voorbereidingen in voldoende landen al zover zijn dat de petitie voor registratie ingediend kan worden.Op zijn vroegst eind dit jaar kan – als alles soepel verloopt – de campagne starten, waarbij in ieder land gedurende een jaar geprobeerd kan gaan worden voldoende handtekeningen te verzamelen. Voor Nederland moeten dit er 25.000 zijn. Hiertoe wordt o.a.door de EU een website ingericht om deze handtekeningen centraal te verzamelen.

Wij gaan proberen met behulp van bevriende organisaties, zoals Nieuw Nederland, het Platvorm voor Duurzame en Sociale Economie, de SOPN, de Groenen, en andere relaties zoveel mogelijk handtekeningen digitaal te verzamelen. Vanzelfsprekend zullen we ook onze leden benaderen om familieleden en kennissen te enthousiasmeren deze petitie hoe dan ook te ondertekenen.

Verder zullen we de boer op gaan en via een campagne op markten en wat dies meer zij proberen handtekeningen te verzamelen. Hierbij zullen de leden ook gevraagd worden hun steentje bij te dragen door per concentratie van leden in den lande actiecentra in het leven te roepen, die zovee lmogelijk zelfstandig hiermee aan de gang gaan, maar wel worden voorzien van actiemateriaal zoalsflyers, buttons, stickers, (oude-) nieuwsbrieven, Dvd’s met de film Basisinkomen-een cultuurimpuls” en een spandoek. Hiervoor zullen we geld nodig hebben, waar we achteraan moeten gaan.

Voor suggesties hoe wij ons publiek nog beter kunnen bereiken en welke groepen nog meer en hoe(ook voor wat betreft sponsoring) houden wij ons aanbevolen.