Open Brief aan Mark Rutte

In een open brief roept Alexander de Roo Mark Rutte op om een noodbasisinkomen in te voeren en dat in de volgende regeerperiode te vervangen door een structureel basisinkomen. Geef iedereen waardigheid. Dit is een heel goed moment.

Oosterbeek, 31 maart 2020

Eind 2020 ben je tien jaar Minister-President. Jou kennende wil je er nog wel vier jaar door. De uitdagingen waarvoor je staat worden steeds groter: klimaat, migratie, stikstof, meer ongelijkheid en nu corona.

Een deel van de zelfstandigen krijgen nu een voorwaardelijk basisinkomen. Dat is een mooie eerste stap. Maar het geeft bureaucratische complicaties. Bovendien zullen meer mensen,  dan nu in deze crisis in beeld zijn, inkomsten missen. Het is een illusie dat het huidige pakket maatregelen iedereen die het nodig heeft zal bereiken.

Waarom niet gewoon een tijdelijk basisinkomen – zolang de corona crisis duurt – voor alle zelfstandigen. Of nog beter voor iedereen die inkomsten misloopt? Honderdduizenden tekenen petities voor een tijdelijk basisinkomen. De roep wordt steeds luider.

Het is tijd om nu door te pakken. Ik lees in het door de VVD prominent professor Salomons geschreven essay belastinghervorming ter voorbereiding van het VVD-verkiezingsprogramma: “Voor liberalen is het helder: het sociale stelsel is een vangnet voor wie echt niet kan… Er is echter een hele industrie ontstaan rondom ons complexe systeem van toeslagen en voorzieningen. Tijd om terug te gaan naar de tekentafel. Ook hier en suggestie die zowel sociaal rechtvaardig is als financieel solide: het universeel basisinkomen. Het is een oplossing waar traditioneel links en rechts elkaar kunnen vinden, want het brengt de prikkel om te werken terug.”

Het FvD heeft het CPB laten rekenen aan het basisinkomen. De kosten vallen reuze mee. Basisinkomen is goed betaalbaar. Lagere en middeninkomens gaan er in doorsnee op vooruit. Hogere inkomens gaan er twee of drie procent op achteruit.

D66 laat het CPB nu rekenen aan Basisinkomen 2.0. Voor de zomer komen de resultaten. Het Sociaal en Cultureel Planbureau  kijkt naar de zachte kanten van het basisinkomen: minder stress, meer welzijn en betere gezond. GroenLinks is van alle grote partijen het meest positief over het basisinkomen.  In de vorige formatie kwamen ze met een groot experiment à la Finland.

In de PvdA blijven ze aan de basisbaan vasthouden, maar dat kun je combineren met basisinkomen. Het CDA houdt eveneens vast aan dit idee. Maar ook CDA-kiezers zijn in toenemende mate voor de invoering van een basisinkomen. Die twee trek je wel mee.

Mark, als je de geschiedenis wilt ingaan als een groot staatsman – zoals Thorbecke – zet dan door en voer een nood basisinkomen in en vervang dat tijdens de volgende regeer periode door een structureel basisinkomen. Geef iedereen waardigheid. Dit is een heel goed moment.

Alexander de Roo,  Voorzitter Vereniging Basisinkomen

Zie ook de publicartei c van deze brief in Trouw op 6-4-2020: Begin nu met een echt basisinkomen