Open Brief aan Zijne Majesteit de Koning

Naast open brieven aan premier Rutte is er nu ook een open brief aan de koning.
Ron Zoetmulder roept hem op nu de kans om een globale omwenteling teweeg te brengen en het juiste te bewerkstelligen: een basisinkomen invoeren. 

Aan Zijne Majesteit de Koning
Paleis Noordeinde
Postbus 30412
2500 GK Den Haag

Loenen aan de Vecht, 10 april 2020

Majesteit,

Het Corona virus veroorzaakt veel onzekerheid. Het geeft aan de andere kant ook gelegenheid tot bezinning.

Uw burgers in Nederland zijn angstig. Bang om iets te doen en tegelijkertijd bang om misschien iets verkeerd te doen. Sommige van uw burgers moeten verplicht thuisblijven en werkloos toezien hoe andere burgers bijvoorbeeld in de zorg hun uiterste best doen om weer anderen te helpen. Veel burgers zien hun inkomsten sterk verminderen, soms wel tot het nulpunt. Een gigantische organisatie is noodzakelijk om alle mogelijke uitkeringen daar te krijgen waar ze het hardst nodig zijn. Het UWV, die het organiseert, kan het straks niet meer aan. Om het eenvoudiger te maken bestaat er al een compleet uitgewerkt en juist functionerend systeem. Het is een systeem wat ook past in de huidige tijd. De tijd van het Aquariustijdperk, waar gedeeld wordt, om en aan elkaar gedacht wordt en voor elkaar gezorgd wordt. Dit nieuwe economische systeem is reeds getest in verschillende landen en de uitkomsten zijn overal positief.

Wij hebben allemaal even de tijd en de mogelijkheid gekregen om het leven op aarde te ervaren. Eventjes maar. En het is absoluut onzeker of je daar nog een tweede kans voor krijgt. Het is dus aan te raden deze uitgelezen kans om het leven op de wereld mee te maken met beide handen aan te pakken! De aarde is immers een unieke plek in het universum, in de kosmos. Wij zijn hier met een reden, we zijn hier absoluut om iets te doen. Maar wel om iets goeds te doen! Als je geniet van je leven, door van jouw eigen leven te genieten, geef je dat genieten, die vreugde, door aan jouw naasten. Aan je medeburgers, je familie, je vrienden, diegenen die om je heen zijn. Doe het onvoorwaardelijk en zonder onderscheid te maken.

Majesteit, u kunt onze regering aanzetten tot het invoeren van eenzelfde maatregel en aansporen dit spoedig uit te voeren. Ik verzoek u met klem dit nu te doen om paniek onder uw bevolking te voorkomen!

Nu heeft u de kans om een globale omwenteling teweeg te brengen en het juiste te bewerkstelligen: een basisinkomen invoeren. De coronacrisis raakt iedereen. Een intelligente aanpak gericht op vertrouwen en saamhorigheid is cruciaal. Het gaat niet om financiële lapmiddelen. Het invoeren van een basisinkomen is een volwassen duurzame interventie. Een ommekeer voor Nederland. Grijp de kans om deze basis te creëren en zo samen, ook in onzekere tijden, veilig, veerkrachtig en vrij te kunnen zijn!

Al in de zeventiger jaren van de twintigste eeuw (op het moment dat ik dit schrijf dus nog geen vijftig jaar geleden) zijn er in Canada en de Verenigde Staten van Amerika testen gedaan met het verstrekken van een basisinkomen aan iedereen. In Canada vond dat plaats onder de naam Mincome program. Dit programma duurde vijf jaar, van 1974 tot 1979. Een aantal dingen waren opvallend te noemen. De opleidingen in het onderwijs werden in die tijd voltooid in plaats van het hiervoor veelal vroegtijdig beëindigen van de opleidingen om geld te gaan verdienen. Het aantal ziekenhuisopnames daalde met 8,5% met als reden minder ongevallen en verwondingen en minder psychische problemen. Slechts weinigen stopten met werken, ondanks het feit dat zij het basisinkomen kregen. Het is dus fantastisch om waar te nemen dat wanneer iedereen een basisinkomen krijgt, de gezondheid van iedereen zal verbeteren, de prestaties in het onderwijs zullen verbeteren, men beter zal gaan nadenken over gezonde en juiste voeding en men op een maatschappelijk meer verantwoorde wijze zal gaan ondernemen. Kortom, waarom beginnen wij hier niet onmiddellijk mee? Het is natuurlijk ook logisch! Er zal een stuk minder stress voor een heleboel mensen zijn. Men kan immers verzekerd zijn van een inkomen waarvan men in ieder geval normaal zou kunnen leven. Daarnaast is men vrij om te doen wat men wil. Je zou de keus kunnen maken om naast dit basisinkomen te werken, wel of niet voor jezelf. Op die manier zou je een groter huis of een grotere auto kunnen aanschaffen, als je dat zou willen. Je kunt er ook voor kiezen om, eventueel als vrijwilliger, te helpen in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen. Een paar voordelen:

  1. studenten worden door middel van een basisinkomen gerustgesteld en aangespoord om hun studie af te ronden. Zij hoeven zich geen zorgen meer te maken over het wel of niet kunnen terugbetalen van leningen die zij zijn aangegaan om hun studie en huur te betalen. Na het behalen van het diploma hebben zij veel meer kans op een goede baan. Dat biedt zekerheid voor de studerenden én voor de overheid. Tijdens de studie zullen jongeren rustiger en meer gefocust zijn en geen vervelende dingen uithalen. Er zullen minder geïrriteerde jongeren rondlopen en er zal een stuk minder stress onder studenten zijn;
  2. werkloosheid blijkt juist af te nemen daar waar proeven zijn genomen met een basisinkomen of basisinkomen. Daar waar alle tegenstanders van het basisinkomen bang voor waren blijkt niet waar te zijn. Mensen gaan juist meer werken en blijken veel meer bereid dingen naast het basisinkomen te doen. Er worden tal van kleine ondernemingen gestart en winkeltjes schieten uit de grond. Dit komt doordat er minder zorgen zijn en mensen zich vrijer en gelukkiger voelen en op deze manier sneller iets zullen willen proberen. Er staat immers altijd een basisinkomen vast waar ze op terug kunnen vallen als de onderneming mis zou dreigen te gaan. Met een basisinkomen wordt werken iets wat mensen meer uit vrije wil gaan doen en niet omdat zij gedwongen worden dit te doen om te overleven. Dwang leidt meestal tot minder productiviteit en ziekte of verzuim. Dit leidt weer tot hoge maatschappelijke kosten. Werken vanuit vrije wil heeft een heel andere dimensie. Het geeft veel meer voldoening. En omdat de mens in wezen een sociaal wezen is, zal werk dat moet gebeuren uit vrije wil ook meer gedaan worden vanuit het hart, vanuit volledige overgave en met passie. Vrije wil geeft dan ook meer ruimte aan zelfredzaamheid, verantwoordelijkheid en inspiratie. Liefhebberij kan weer bloeien. Men zal in de toekomst uitsluitend nog de perfecte schone auto willen produceren of dat hyper fantastisch schone en duurzame vliegtuig! Men zal het van harte doen!;
  3. de volksgezondheid zal er onmiddellijk op vooruit gaan. Er zal minder stress voorkomen en men zal meer tijd hebben voor allerlei zaken. Psychische klachten zullen afnemen. Elkaar helpen kan weer normaal worden. Er zal steeds minder geld aan de zorg behoeven te worden uitgegeven. Die enorme besparing komt weer ten goed aan het basisinkomen. Zelfrespect en vertrouwen zullen weer terugkomen;
  4. onvoorwaardelijk elkaar helpen is fijn. Veel fijner dan iets te moeten. Wat is er leuker dan een ouder iemand te helpen met boodschappen doen of de tuin winterklaar te maken? Je krijgt er zo veel voor terug! Voldoening en gelukkige gevoelens zullen je ten deel vallen;
  5. men wordt weer onafhankelijk van elkaar. Nu is in veel gevallen de partner van de kostwinner afhankelijk van de acties van de laatste. Dat geeft natuurlijk een heel afhankelijk en vervelend gevoel. Het basisinkomen biedt een ieder zekerheid, zekerheid waarop je te allen tijde kunt terugvallen als je door eventuele ellende niet meer met elkaar door het leven kunt gaan;
  6. >het basisinkomen zal onmiddellijk zorgdragen voor een meer in evenwicht zijnde wereldhandel. Dit zal als gevolg hebben dat de welvaart in de ontwikkelingslanden zal toenemen;
  7. bureaucratie en overbodige administratieve rompslomp zal verminderen;
  8. een voordeel voor de rijken onder ons is dat degenen die nu eigenaar zijn van fabrieken en winkelketens hun producten gemakkelijker en sneller kunnen verkopen aan meer mensen met meer geld. In de situatie waarin iedereen een basisinkomen heeft is iedereen in staat te consumeren;
  9. >de consumptie neemt dus toe, mensen zullen meer kunnen kopen, waardoor zowel meer BTW terugvloeit naar de staatskas als loonbelasting van de werknemers, meer vennootschapsbelasting van de bedrijven die hun omzet zien toenemen, enzovoort. Dit geeft dus een enorme impuls.
  10. >een ander groot voordeel is dat je in het vervolg kunt kiezen om bijvoorbeeld één dag van de week in een fabriek te werken, één dag als buschauffeur, één dag achter de kassa en één dag als gids in een natuurgebied. Hierdoor zul je gelukkiger en meer tevreden door het leven gaan en zullen de verschillende bazen van je ook blijere gezichten tonen want je zal steeds met veel zin op je werk verschijnen; men zal meer de tijd hebben om beter en niet genetisch gemanipuleerd biologisch voedsel te verbouwen. Wij kunnen dus allemaal hierdoor gezonder gaan eten.

En misschien wel het belangrijkste: economie en geld lijken onlosmakelijk verbonden. Met het gevolg, dat wie geen geld heeft, het probleem heeft ook niet te kunnen deelnemen aan en in de economie. Dat zien wij natuurlijk dagelijks om ons heen; daklozen, maar ook mensen die net hun baan kwijt zijn of personen die failliet zijn gegaan leven aan de rand van de maatschappij en hebben grote moeite met nieuwe deelname aan die maatschappij en economie. Gebrek aan geld ontwricht niet alleen de economie maar ook de sociale verbanden. Invoering van een basisinkomen zal dit alles verhelpen. En dan, nogmaals, gewoon elkaar helpen, dan is alles opgelost, zonder voorwaarden. De benaming economie komt van het Grieks “Oikos”, wat huis betekent en “nomos”, wat regel betekent. Huisregel dus. In bovenstaande komt het begrip geld niet voor. Waarom zijn wij er dan zo verschrikkelijk mee bezig? Goed, een economie zonder geld is nog wel een paar honderd jaar van ons verwijderd. De mens zal nog een tijdje moeten evolueren alvorens zonder geld met elkaar om te kunnen gaan. Dieren kunnen dat al wel, of nog steeds, zijn wij dommer dan dieren? Het zou wel veel beter voor ons zijn; geen jaloezie meer, geen misdaad meer. Geen scheve gezichten als de een nét iets meer geld krijgt dan de ander, want er is dan eenvoudig geen geld meer en niemand krijgt  geld. Van economie naar edamonie (ευδαιμονία, evdamonia = Grieks voor gelukzaligheid).

Wat is de werkelijkheid? Ons huidig economisch plan is niet meer van deze tijd. Het economische systeem van vandaag de dag heeft geen enkele kans van slagen meer in de toekomst. Neem alleen maar bijvoorbeeld de obstructie van doorstroming van de economie op het moment dat vele mensen niet meer kunnen of niet meer willen consumeren. Alsof er een stok in de spaken van het economische wiel wordt gestoken door mensen die geen geld hebben of hun geld niet meer op die manier willen besteden. Die gewoon genoeg hebben aan wat er groeit in hun eigen tuin. Hun oude boeken opnieuw lezen of naar de bibliotheek gaan of online een e-book van iemand anders (gratis) lezen. De kink in de kabel van de huidige economie is het geld zelf. Dat is er straks niet meer genoeg. En dat hoeft ook niet, want wij hebben geen geld nodig om iets te doen. Kijk maar naar perioden in de wereldgeschiedenis na oorlogen of crises. Dan steekt iedereen zo maar de handen uit de mouwen om de rommel op te ruimen en de boel weer aan de gang te krijgen. Na een tsunami, maar ook in bijvoorbeeld de dertiger jaren van de vorige eeuw in New York na de grote depressie. Er is altijd en overal genoeg te doen. Bang zijn dat iemand die zo maar geld krijgt niets meer doet is de grootst mogelijke onzin. Ook loon naar werk en je moet werken voor je geld zijn achterhaalde begrippen. Het is inmiddels wel erg duidelijk gebleken uit allerlei proeven en experimenten die zijn gedaan met betrekking tot het basisinkomen dat de gezondheid van ons erop vooruit gaat en dat schoolresultaten aanzienlijk verbeteren. Bovendien wordt er absoluut niet minder gewerkt, integendeel. Dat schoolresultaten verbeteren is natuurlijk een fantastisch fenomeen want dat houdt in dat de mens er verstandiger op zal worden. En een verstandig mens denkt twee keer na alvorens een daad te verrichten, wat in zal houden dat er minder boosheid en agressie in de wereld zal bestaan en er hiermee samenhangend ook minder oorlogen gevoerd zullen worden. Verstandige mensen voeren geen oorlog. Verstandige mensen willen vrede. Willen rustig leven in een prettige, sociale omgeving. Verstandige willen de aarde gezond en leefbaar houden en stoppen met zinloos geweld en bloedvergieten.

Het basisinkomen was ook al een idee van Thomas More, u weet wel, de schrijver van Utopia. “Geen straf op aarde zal de mensen laten stoppen met stelen, als het hun enige manier om voedsel ter verkrijgen is,” zegt een van de personages in dit boek. “Het zou veel beter zijn om iedereen te voorzien van middelen van bestaan.” En wat dacht u van Plato: de ideale staat?

Het basisinkomen heeft helemaal niets te maken met communisme, je mag er naast namelijk zo veel verdienen als je wilt. Het is ook geen bijstand, maar een zekerheid voor iedereen dat je normaal kunt leven en van daaruit verder kan. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk en universeel. De enige voorwaarde is dat je een Homo Sapiens, een mens, bent en dat je hart klopt. Er wordt door het basisinkomen een garantie aan een ieder gegeven dat je te allen tijde een dak boven je hoofd hebt en dat je kunt eten. Als je niet kunt eten, als je geen voedsel kunt kopen, ga je dat op andere manieren proberen te verkrijgen. Zoeken in het bos of in het open veld, of stelen bij een ander. Iedereen heeft voedsel nodig. Het zal steeds moeilijker worden om aan geld voor voedsel en onderdak te komen, want via werk worden die kansen namelijk steeds kleiner. Door automatisering en robotisering verdwijnen grote aantallen banen.  Daar moeten wij echter niet bang voor zijn, integendeel, het is alleen maar prettig dat wij zelf als mens straks kunnen kiezen om bijvoorbeeld de ene dag in een leuke fabriek van houten speelgoed te werken en de andere dag als buschauffeur verstandelijk gehandicapten kinderen naar een speeltuin te brengen. Milton Friedman, Martin Luther King, Thomas More en een aanzienlijk aantal filosofen en Nobelprijswinnaars zijn het erover eens dat basisinkomen een goed idee is. Het is de meest directe methode om armoede uit te roeien. Een zeer effectieve manier om mensen uit hun sociale isolement te halen en weer deel te laten nemen aan de maatschappij. Of je nou rechtsom om linksaf denkt, of je anarchist of schrijver bent, of je jouw hele leven al je gehandicapte zus verzorgt of buschauffeur bent, je bent een mens van vlees en bloed en je hebt recht op een basisinkomen. Zodat je naast al die activiteiten ook de dingen kunt doen die basaal en uitermate belangrijk zijn in het leven. Sociaal contact, wat minder op die bus en wat meer als vrijwilliger in het verzorgingstehuis waar je moeder woont. Gewoon elkaar gaan helpen. Gewoon omdat het leuk is om te doen. Het moeten verdwijnt, het leuk vinden komt meer en meer te voorschijn. Liefhebberijen kunnen weer worden opgepakt. Uitvinders krijgen meer tijd. Straten worden weer schoon en veilig. De misdaad zal eerst verminderen en dan in zijn geheel verdwijnen: er is immers geen motief meer om te stelen als je gewoon naar de winkel kunt lopen en in staat zal zijn het gewenste artikel aan te schaffen. Het basisinkomen is onvoorwaardelijk en er staan dus geen plichten tegenover. Sollicitatieplicht is er niet. Banen zijn er bijna niet meer door de verregaande robotisering en vanaf nu kunnen mensen zich weer bezighouden met zaken die zij het liefste willen doen. De schrijver kan interessante, mooie en leuke verhalen  schrijven, de autofanaat kan de schoonste auto ontwerpen die tegelijkertijd kan vliegen en de nette dame kan lekker een kopje thee gaan drinken met die eenzame vrouw aan de overkant van de straat. Kortom, de wereld kan weer een sociale wereld worden, een lieflijke wereld vol vrede en harmonie. Waar wachten wij nog op?

Laat Nederland een voorbeeld voor alle andere landen van de wereld zijn. De blauwdruk hoe dat te doen is al gemaakt: Zie hiervoor gaarne de website van het Basic Income Earth Network BIEN https://basicincome.org en voor Nederland de Vereniging Basisinkomen www.basisinkomen.nl. Het basisinkomen faciliteert veiligheid, vrijheid en vertrouwen!

Een basisinkomen is een periodieke betaling die onvoorwaardelijk aan iedereen op individuele basis wordt geleverd, zonder test of werkvereiste (BIEN’s definitie van basisinkomen). Een bijkomend voordeel is dat er minder stress onder uw burgers zal zijn, waardoor de gezondheid van de gehele burgerij in Nederland er op vooruit zal gaan. Bovendien kunnen fabrikanten verzekerd zijn van constante afname van hun producten, mensen hebben immers met een basisinkomen voldoende geld om deze producten aan te schaffen. Maar dat wist u natuurlijk al. Heeft u nog meer argumenten nodig om uw ministers en uw minister-president te overtuigen? Vereniging Basisinkomen in Nederland en Basic Income Earth Network BIEN zullen u daarbij graag terzijde staan en ondersteunen!

Majesteit, red de wereld, het kan!

Met dank en de meeste hartelijke groet,

Ron Zoetmulder
Koningin Wilhelminaweg 29
3632EW  Loenen aan de Vecht
0631682535
ronzoetmulder@gmail.com

De auteur roept iedereen met een eigen website op, deze brief daar te publiceren.
Je kunt ook petities ondertekenen: Petities: Laat het draagvlak zien! Noodzaak voor basisinkomenachtige oplossingen neemt toe.

Zie ook twee open brieven aan premier Rutte: